13 april 2007

Hopp för ekoodling med resistenta äpplen

Ekologiskt odlade äppelträd av sorterna ’Aroma’ och ’Karin Schneider’ gav en något lägre skörd än äppelträd i en så kallad integrerad odling*. Den mindre avkastningen berodde på att antalet frukter var lägre, fruktstorleken var däremot likvärdig, skriver Åsa Jönsson, SLU Balsgård, i sin avhandling.

Hon kom också fram till att andelen skadade frukter var större i den ekologiska delen av försöket. Det berodde på större angrepp av svampsjukdomen skorv och av skadeinsekterna nattfly, vecklare, mätare och röd äpplebladlus.

Åsa Jönsson provade flera skorvresistenta äppelsorter för att finna lämpliga sorter för svensk ekologisk produktion. Den höstmognande ’Rubinola’ och den vintermognande och lagringståliga ’Scarlet O’Hara’ skulle kunna passa i ekologisk odling i Sverige. ’Rajka’ verkar resistent mot den röda äpplebladlusen, vilket gör även den sorten intressant för kommersiell odling. I ett smaktest av de skorvresistenta sorterna föredrog testpersonerna ’Rubinola’ och nummersorten ’K:1160’.

För industriändamål, t.ex. till must och äppelmos, verkar sorterna ’Blenheim Orange’, ’Bramley’, ’Holsteiner Cox’, ’Ingbo’, ’Queen’ och ’Vanda’ mest lovande. Alla dessa sorter har bra träd- och fruktresistens mot flera skadegörare.

*Integrerad produktion (IP) är en miljö- och kvalitetsstyrning för konventionell odling i växthus och på friland. Man har en ekologisk grundsyn och vill ha en effektiv resursförbrukning i företaget. Bland annat innebär detta mer biologisk bekämpning och noga övervägd insats av kemisk bekämpning.

BILDTEXT: Flera skorvresistenta äppelsorter lämpliga för svensk ekologisk produktion har testats vid SLU. Foto: Mats Gerentz, http://www2.slu.se/aktuellt/2007/pressbilder/notiser/appelblom.jpg

Kontaktinformation
Asa.Jonsson@ltj.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera