Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 april 2007

173 miljoner till strategisk forskning

Idag 13 april beslutade Formas forskarråd att fördela cirka 60 miljoner årligen till sex strategiska forskningsområden – Förvaltning av biologisk mångfald, Läkemedel i miljön, Marin miljö, Samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stadsutveckling samt Veterinärmedicin för åren 2007-2009. Marin miljö avser endast åren 2007-2008.

Totalt inkom det 457 ansökningar. Samhällsvetenskaplig miljöforskning fick flest ansökningar – hela 111 medan Veterinärmedicin endast hade 45.

– Vi får hela tiden propåer från forskarvärlden att satsa mer på Samhällsvetenskaplig miljöforskning och därför är det glädjande att den här satsningen fått stort gensvar, säger Sture Blomgren, tf generaldirektör på Forskningsrådet Formas.

77 projekt beviljas medel, och av de 60 miljonerna går årligen 15 till Samhällsvetenskaplig miljöforskning, 10 till Stadsutveckling, 10 till Förvaltning av biologisk miljö, 10 till Veterinärmedicin, 8 till Läkemedel i miljön, samt 7 till Marin miljö.


Kvinnor, unga forskare
Totalt var det 40 procent kvinnor som var huvudsökande, inom Veterinärmedicin hela 60 procent. 45 procent av de projekt som beviljas medel har kvinnor som huvudsökande. 29 procent går till projekt som har unga forskare som huvudsökanden.

Kontaktinformation
För mer information:
Programchef Hans-Örjan Nohrstedt, 08-775 4069

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera