Artikel från Högskolan i Halmstad
12 april 2007

Världsunik lösning för rullstolar med kraftassistans

En rullstol behöver inte längre vara antingen helt mekanisk eller helt elektrisk.Det finns numera rullstolar som hjälper till precis så mycket som behövs. Två studenter på Högskolan i Halmstad har tagit fram en unik lösning, som kommer att visas upp på den ledande internationella konferensen för robotik och rehabilitering, ICORR 2007, i sommar.

Rullstolar med kraftassistans har utvecklats för rullstolsburna personer som inte alltid orkar ta sig fram i en mekanisk rullstol. Vid rehabilitering och habilitering är det viktigt att röra på sig i den mån man kan och inte vara helt passiv, vilket är risken med en elektrisk rullstol.

De lösningar som finns på marknaden idag är dock både klumpiga och dyra, eftersom de bygger på kraftsensorer som mäter kraften när man manuellt driver hjulen på rullstolen framåt.

– Vi ville se om det var möjligt att ta fram en lösning utan kraftsensorer, säger Daniel Petersson.

Han och Jonas Johansson fick i sitt examensarbete uppdrag av företaget Decon Wheel i Hyltebruk, att se om det var möjligt att utveckla en lösning för trådlös dataöverföring mellan hjul och motor. Men i stället tog de fram ett helt nytt koncept för rullstolar med kraftassistans, som är det första i sitt slag.

– Det blev en mycket bättre lösning eftersom det kvittar vilken typ av hjul man använder, man kan få en snyggare design helt enkelt, säger Jonas Johansson.

I stället för kraftsensorer används så kallade rotationsenkodrar som är kopplade till hjulet.
Lösningen för dessutom med sig en helt ny funktion. Kraftassistansen fungerar nämligen även om någon skjuter på rullstolen eftersom hjulet är kopplat till motorn, som går igång när motoraxeln snurrar.

– Systemet är relativt enkelt att installera på alla elektriska rullstolar. Det kontrolleras via ett reglerkort, där vi även har kopplat in bluetooth för trådlös överföring av data till en extern dator som kan visa signaler i realtid i demonstrationssyfte. Man kan också ställa in hur mycket systemet ska hjälpa till, säger Daniel Petersson, som ser flera möjligheter att vidareutveckla lösningen.

Till exempel kopplas systemet idag av och på via en enkel knapp, men i framtiden kan man tänka sig en kontrollpanel med mer förfinade funktioner. Det finns även fler tänkbara användningsområden.

– Systemet skulle kunna passa för patientliftar på sjukhus eller när det gäller att förflytta tunga saker generellt. Framtiden får utvisa om vi ska titta på andra områden också, säger Jonas Johansson.

Det som händer härnäst är att de båda studenterna får åka till Holland i juni och presentera sitt examensprojekt under ICORR 2007, 10th International Conference on Rehabilitation Robotics. Konferensen syftar till att lyfta fram de senaste forskningsrönen inom rehabilitering och robotik. Förutom forskare från hela världen deltar intresseorganisationer och företag inom hälsoteknikbranschen.

Projektet har genomförts inom ramen för TekniqInnovation, som är ett expertkompetensprogram finansierat av KK-stiftelsen där Högskolan i Halmstad är en av flera parter.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Daniel Petersson 0732-10 41 42, e-post: ti02dape@stud.hh.se
Jonas Johansson, 0704-77 26 84, e-post: e02jojo@stud.hh.se
Dr. Björn Åstrand, 035-16 71 43, 0733-12 12 85,
e-post: bjorn.astrand@ide.hh.se
Ulf Holmberg, professor i reglerteknik, 035-16 71 42,
e-post: ulf.holmberg@ide.hh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera