Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 april 2007

Effektivare vågkraftverk med datorsimuleringar

I takt med växthuseffekten och sinande oljekällor blir det allt mer nödvändigt att utveckla förnyelsebara energikällor. Mikael Eriksson, Uppsala universitet, beskriver i sin avhandling, som han försvarar den 13 april, ett verktyg han utformat för att ta fram bättre aggregat för vågkraft.

Vid utveckling av nya system och produkter blir datorsimuleringar ett allt mer betydelsefullt verktyg. Mikael Eriksson vid Institutionen för teknikvetenskaper, har utvecklat simuleringsmodeller av ett vågkraftverk i drift.

– Vågkraft är en förnyelsebar energikälla som ligger rätt i tiden. Med mina modeller kan man till exempel förutsäga hur mycket energi ett vågkraftverk kommer att generera.

Mikael Erikssons simuleringar har sedan jämförts med ett fullskaligt experiment på ett vågkraftsaggregat som installerades våren 2006, i havet utanför Lysekil på Sveriges västkust och testades under tre månader. Själva aggregatet, en linjärgenerator innesluten i ett vattentätt rör på havets botten, var kopplat till en boj via en vajer. Bojen följde vågornas rörelser vilka omvandlades till elektrisk energi i generatorn. Aggregatet genererade en förhållandevis liten effekt, cirka tio kilowatt, men genom att koppla ihop flera aggregat, hundratals, kanske tusentals, kan man få en betydande energiproduktion.

– Experimentet med aggregatet stämde väl överens med mina simuleringar. Simuleringsmodellerna är verktyg för att designa bättre fungerande vågkraftsaggregat i framtiden, säger Mikael Eriksson

Kontaktinformation
För mer information kontakta Mikael Eriksson på telefon 018/471 58 18 eller e-post Mikael.Eriksson@angstrom.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera