Artikel från Mistra

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 april 2007

Ny utlysning för små och medelstora företag – Miljöanpassad produktframtagning

Nu får innovativa mindre företag en ny chans att stärka sin konkurrenskraft och arbeta tillsammans med högskolor och forskningsinstitut. En andra utlysning i ett nytt forskningsprogram för miljöanpassad produktframtagning öppnar 27 april. Bakom satsningen står Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, och Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF.

Stora företag bedriver ofta eget utvecklings- och forskningsarbete men små och medelstora företag har sällan de resurser som krävs för att själva kunna satsa på innovativ forskning och utveckling. Forskningsprogrammet ProEnviro vänder sig därför till mindre företag som vågar satsa på innovativa idéer med hög risk, avsevärd potential och stort miljöinnehåll.

Programmet, som är en gemensam satsning mellan Stiftelsen för Strategisk Forskning och Mistra och omfattar totalt 60 miljoner kronor och pågår till och med 2009.

– Små och medelstora företag har ofta inte möjlighet att bedriva egen forskning, men det finns en enorm potential som vi gärna vill väcka till liv. Den här gruppen av företag är viktig för Sveriges ekonomiska utveckling, säger Lars Frenning, programdirektör för ProEnviro.

Programmet ska ge en tydlig effekt på både miljö och konkurrenskraft. Därför krävs också ett samarbete mellan industri och högskola eller forskningsinstitut i projekten.

I första utlysningen beviljades tre projekt sammanlagt 17 miljoner kronor. Gemensamma nämnare för projekten är att de avser miljöanpassad produktframtagning och bedöms stärka konkurrenskraften.

En andra utlysning startar nu den 27 april med sista ansökningsdag 27 september 2007.

Ansökningarna bedöms av såväl ett vetenskapligt som ett industriellt råd. Vetenskaplig höjd och nytänkande är viktiga kriterier vid den vetenskapliga bedömningen, och vad gäller den strategiska och affärsmässiga bedömningen, så står förbättrade miljöprestanda och industriell relevans i fokus. Alla projekt måste bygga på samarbete mellan industri och akademi.

Det vetenskapliga och det industriella rådet plockar ut de intressantaste ansökningarna och kallar de sökande till en hearing. Efter hearingen går några av ansökningarna vidare till styrelsen för ProEnviro som sedan fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas pengar.

Kontaktinformation
Lars Frenning, programdirektör ProEnviro
Tel: 08-505 816 79
E-post: lars.frenning@proenviro.se

Anna-Karin Engvall, kommunikationsansvarig, Mistra
Tel: 08-791 10 27
E-post: annakarin.engvall@mistra.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera