Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 april 2007

Billigt och effektivt när läkare tränar ingrepp i simulator

Med simulator kan läkare lära sig ny kärlkirurgi och minska risken för misstag när de ska genomföra ingreppet på riktiga patienter. Den medicinska simulatorn upplevs som realistisk och är ett billigare alternativ än träning på djur. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Med moderna simulatorer kan både läkare och sjuksköterskor under realistiska former träna på nya tekniker vid till exempel titthålskirurgi och ballongvidgning av blodkärl. Medicinska simulatorer har flera olika övningsmoment, bland annat kamera- och instrumentnavigation, koordinering, suturering och precisions- och hastighetsövningar.
– Värdet av träning i simulatorer har länge varit känt inom flyget. Även vården söker nya vägar för att säkerställa en tillfredställande klinisk kompetens hos alla som arbetar inom sjukvården, säger läkaren Max Berry som skrivit avhandlingen.

Vid ballongvidgning av blodkärl tar läkaren hjälp av röntgen och ultraljud för att föra in en mycket tunn kateter till rätt position i blodkärlet. Läkare som lär sig genomföra ingreppet har tidigare fått studera hur erfarna radiologer utför ballongvidgningen, men numera används allt oftare avancerade datormiljöer.
– De kärlproteser som används inom radiologi och kärlkirurgi kräver utbildning i handhavande och certifiering. Teknologin blir dessutom allt mer komplicerad och risken för komplikationer ökar förstås med ökande komplexitet, säger Max Berry.

Avhandlingen visar att både träning i simulator och gristräning fungerar väl. I studien ingick tolv läkare med varierande erfarenhet i interventionell radiologi. Deltagarna i kursen använde medicinska simulatorer som tagits fram av det Göteborgsbaserade företaget Mentice.

Under kursen tränade läkarna sin teknik i att föra in rörformiga proteser i bäckenartärer. De fick antingen träna enbart i simulator, enbart på gris eller kombinera de olika träningsmetoderna.
– Båda träningsformerna visade sig vara effektiva i att förbättra den endovaskulära tekniken. Intressant var att träning i simulatormiljö medförde att deltagarna presterade bättre när de senare tränade på gris, säger Max Berry.

Kursdeltagarna tyckte att båda träningsmetoderna var goda miljöer för träning, men Max Berrys analys visar att simulatorträningen var betydligt mer ekonomiskt fördelaktig.
– Det är sannolikt att simulatorerna både blir mer sofistikerade och billigare i framtiden. Etiskt framstår också medicinska simulatorer som ett självklart förstahandsval för träning av endovaskulära procedurer, säger Max Berry.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för radiologi
Avhandlingens titel: Virtual Reality Simulations and Interventional Radiology

Avhandlingen försvaras fredagen den 13 april, klockan 09.00, Aulan, SU/Sahlgrenska, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Max Berry, leg. läkare, e-post: max_berry@hotmail.com

Handledare:
Professor Lars Lönn, telefon: +45-35 45 07 30, +45-736 16 31 01, e-post: lonn.lars@gmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera