Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 april 2007

Apatiska flyktingbarn vart tog dom vägen?

Är det typiskt svenskt med apatiska flyktingbarn? Är detta tillstånd något nytt för vår tid? Finns det några apatiska barn idag? Är barnen manipulerade eller förgiftade? Vad vet vi idag om de biologiska och psykologiska förklaringsmodellerna? Vilka lärdomar kan vi dra av behandlingserfarenheter?

Om detta handlar “Den 2: a vetenskapliga konferensen om barn med uppgivenhetssymtom”. Årets konferens vänder sig främst till forskare, professionella och beslutsfattare i Norden. Syftet är att stimulera ett konstruktivt utbyte av kunskap och erfarenhet med de drabbade barnen och deras situation i centrum och för att förbättra möjligheten såväl till förebyggande insatser som till behandling.

Till konferensen kommer både internationella och svenska forskarna med lång erfarenhet av ämnet och aktuell information om dagsläget. Det blir fördrag och paneldebatter som bland annat belyser bakgrund, historik, de bakomliggande psykologiska och biologiska faktorerna men även internationella erfarenheter och behandlingserfarenheter från Sverige.

Utgångspunkten blir alltså en presentation av det aktuella kunskapsläget. Vilka strategier som finns för framtiden och vilka framtidsutsikter som finns för dessa barn och deras familjer får avsluta konferensen.

Bland de inbjudna föreläsarna märks;
Bryan Lask, professor, London, Kenneth Nunn, professor, Newcastle, Australien, Andreas Warnke, professor, Würzburg, Magnus Kihlbom, överläkare, PA Rydelius, professor, Bernice Aronsson, barnläkare, Göran Bodegård, Överläkare, Anders Hjern Professor, Judith Miklos-Ljunberg, överläkare, Henrik Pelling, överläkare, Lars H Gustafsson, barnläkare, Lars Joelsson, överläkare, Torgny Gustafsson, överläkare, Eva Kjellberg, överläkare, David Eberhardt, överläkare, Göran Roth, överläkare

Arrangör; Svenska barnläkarföreningens Arbetsgrupp för flyktingbarn tillsammans med Svensk barnpsykiatrisk förenings arbetsgrupp för flyktingbarn och med stöd av Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV), Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, UNICEF Sverige och Allmänna Barnhuset

Varmt välkomna till;
“Den 2: a vetenskapliga konferensen om barn med uppgivenhetssymtom”
Tid och plats; 3-4 maj på Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV), Göteborg

För information om konferensens innehåll: Docent Henry Ascher henry.ascher@nhv.se
Administration: Rose Wesley-Lindahl, Tel: +46 (0)31 69 39 34, rose@nhv.se
Kerstin Lewenschal, Tel: +46 (0)31 69 39 84, kerstin@nhv.se
Pressansvarig: Om du vill intervjua någon av talarna under dagarna får du gärna hör av sig till informatören Susanne Westergren +46 31 69 39 52, westergren@nhv.se

För mer information och anmälan gå in på www.nhv.se

Kontaktinformation
Susanne Lj Westergren
Informatör
Telefon: +46 31 693 952
e-post: westergren@nhv.se
www.nhv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera