Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 april 2007

Upplevd ansträngning vid datorn tidig varningsklocka

Dålig arbetsteknik framför datorn kan ge långvarig värk i nacke, skuldror och underarmar. Genom att fråga datoranvändarna hur de upplever sin ansträngning och sin komfort kan företagshälsovården snabbt hitta dem som ligger i riskzonen. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Studierna har genomförts på flera arbetsplatser, bland annat bland civilingenjörer inom elektronikindustrin och bland redigerare på en dagstidning.
– Olika sorters datorarbete påverkar oss på olika sätt. Textredigering är till exempel både ensidigt och stressigt och det påverkar arbetstekniken vid datorn negativt, säger ergonomen Agneta Lindegård Andersson.

Datorrelaterad smärta är ett vanligt problem som bidrar till höga sjukskrivningskostnader för samhället och till prestationsnedsättning i arbetet. Tidigare studier har visat att omkring hälften av dem som jobbar intensivt med datorer känner av symptom från nacke och axlar. Behandlingen av dessa symptom består vanligtvis av ergonomisk rådgivning i kombination med någon form av anpassad styrketräning när de akuta symptomen klingat av.

Tillsammans med flera kollegor har Agneta Lindgård Andersson studerat arbetsplatsernas layout, de anställdas arbetsteknik och arbetsställningar . De har även använt olika instrument för att mäta muskelaktivitet, handledsvinklar och hur mycket kraft datoranvändaren använder på datormusen.
– Vi genomförde alltså omfattande och tidskrävande utredningar. En av våra slutsatser är att det finns ett samband mellan muskelaktivitet, handledsvinklar och arbetsteknik, säger Agneta Lindegård Andersson.

Deltagarna i studierna fick också svara på frågeformulär om hur de upplevde sin arbetsmiljö vid datorn. Resultaten visar att hög upplevd ansträngning och låg komfort i samband med långvarigt datorarbete kan vara ett tidigt tecken på att man ligger i farozonen för att drabbas av smärta från nacke, axlar, armar eller händer.
– Det är ofta väldigt kostsamt att genomföra utredningar för att hitta de datoranvändare som riskerar att få värk, men våra studier visar att ett ganska enkelt frågeformulär kan fungera som en första screeningmetod, säger Agneta Lindegård Andersson.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Avhandlingens titel: Working technique during computer work – Associations with biomechanical and psychological strain, neck and upper extremity musculoskeletal symptoms.

Avhandlingen försvaras fredagen den 20 april, klockan 09.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Agneta Lindegård Andersson, leg. sjukgymnast/ergonom, telefon: 031-786 31 43, e-post: agneta.lindegard@amm.gu.se

Handledare:
Professor Ewa Wigaeus-Tornqvist, telefon: 08-619 68 62, e-post: ewa.wigaeus.tornqvist@arbetslivsinstitutet.se
Professor Mats Hagberg, telefon: 031-786 63 05, e-post: mats.hagberg@amm.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera