Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 april 2007

Stor blomprakt kan vara både fördel och nackdel

Blommor används av många växter för att locka till sig pollinerande insekter men kan också attrahera växtätande djur, vilket i sin tur kan minska fruktproduktionen. Saskia Sandring har i sin avhandling undersökt hur samspelet mellan växter och djur bidrar till det naturliga urvalet och hur det naturliga urvalet påverkar växten strandtrav. Hon disputerade vid Uppsala universitet den 31 mars.

För att undersöka de genetiska skillnaderna har Saskia Sandring odlat strandtravsplantor från olika populationer i en gemensam miljö i Botaniska trädgården i Uppsala. Utgående från dem har hon sedan studerat vilken inverkan pollinerande insekter samt växtätande insektslarver och däggdjur har dels på urvalet av blommorna, dels på blomningstiden. När det är mest lönsamt för växterna att blomma påverkas nämligen av när de olika djuren är som mest aktiva.

– Plantorna från olika skandinaviska populationer varierade i blomningstid, hur många blommor de producerar och storleken på blommorna. De här genetiska skillnaderna tyder på att det naturliga urvalet antingen har varierat historiskt mellan populationerna eller att slumpmässiga händelser har påverkat växterna olika, berättar hon.

Med hjälp av pollinationsexperiment kunde Saskia Sandring till exempel visa att det i en av de svenska populationerna var en fördel att blomma sent och under en kort period, eftersom pollinatörerna var som mest aktiva i mitten av säsongen. Här var det dessutom en fördel att ha många blommor. I en norsk population, där växtätare hade påverkat urvalet kraftigt, kunde det däremot vara en nackdel att ha många blommor.

– Skillnader i förekomsten av pollinatörer och växtätare kan leda till att det naturliga urvalets inverkan på blommor och blomningstid varierar mellan populationerna. Men för att ta reda på om det stämmer måste man göra liknande experiment i fler populationer, säger hon.

Saskia Sandring har även undersökt i vilken grad växter från olika populationer är anpassade till sina ursprungliga miljöer. Tillsammans med kollegor har hon planterat strandtravplantor från en kustpopulation i Sverige, en alpin population i Norge och en kontinental låglandspopulation i Tyskland nära de naturliga populationerna i samma länder. Det visade sig att plantor från de lokala populationerna växte bättre än de främmande plantorna, vilket visar att de är anpassade till sin hemmamiljö.

Bildtext till bifogad bild (se länken nedan): Studien visar att strandtravsplantorna från olika populationer varierar i blomningstid, hur många blommor de producerar och storleken på blommorna.
Fler bilder finns att få via Johanna Blomqvist, johanna.blomqvist@uadm.uu.se

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Saskia Sandring, 018-471 28 70, e-post: saskia.sandring@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera