Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 april 2007

Kempestiftelserna stöder Röbäcksdalens rörflensstudier

Kempestiftelserna ger stöd till flera projekt vid SLU i Umeå. Största anslaget går till Ulla Bång och en forskargrupp vid SLU Röbäcksdalen, som får totalt fem miljoner kr under fem år för studier kring energigrödan rörflen.

Anslaget ingår som en del av en större åkerenergisatsning vid Röbäcksdalen om totalt 20 miljoner kr.

– Vi är mycket tacksamma över att Kempestiftelserna vill satsa på åkerenergiområdet. I samarbete med enheten för biomassateknologi och kemi planerar institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap att studera ett antal frågor längs förädlings-, odlings-, hanterings- och förbränningsteknikkedjan av rörflen. Exakt projektutformning kommer att ske efter samråd med övriga externa intressenter, säger statsagronom Ulla Bång. Från dessa räknar Röbäcksdalen med att få resterande anslag.

Ulla Bång får också anslag för fortsatt forskning kring blåbär i ett samarbetsprojekt med Anders Jäderlund på skogsfakulteten. Anslagssumman är 600 000 kronor.

Andra forskare vid SLU Umeå som får forskningsanslag från Kempestiftelserna är Ljusk Ola Eriksson, resurshushållning, 420 000 kronor i två år för en postdoktor.

Flera forskare vid Umeå Plant Science Centre får Kempe-stöd. Karin Ljung erhåller tre miljoner kronor för inköp av ett så kallat FACS-instrument, vilket kommer att användas för att mäta och sortera olika celler från växter.

Thomas Moritz får 490 000 kronor för utrustningstillbehör till metabolomikinstrument, med vilket det går att undersöka cellers ämnesomsättning. Ulrika Ganetegs forskning kring kväve erhåller 600 000 kronor.

Bo Zheng vid Umeå universitets-delen av UPSC har beviljats 400 000 kronor för finansiering av en postdoktor inom ett projekt om vedbildningens basala mekanism. Ännu en växtforskare vid Umeå universitet som får stöd är Christiane Funk, kemiska institutionen. Hon har beviljats 800 000 kronor för finansiering av två postdoktorer till projektet “Växtberedskap mot solljus”.

Kempestiftelserna fördelade denna gång totalt 23 miljoner kronor till 17 ansökningar från SLU, Umeå universitet och Umeå Plant Science Centre (UPSC) för inköp av avancerad utrustning samt finansiering av postdoktorer och doktorander. Dessutom erhöll Skogshögskolans kårhus 150 000 kr till fjärrvärme.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera