Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 april 2007

Hot och hotbilder studeras i ny bok. Växjöforskare studerar den svenska säkerhetspolitiska debatten ur olika perspektiv

I Sverige har en partipolitisk och massmedial debatt blossat upp om svensk säkerhet. I massmedier har det under flertalet år skrivits och talats om kriminella grupper och nätverk, med säte i Östeuropa, som påstås relativt fritt kunna verka över statsgränserna. Det målas upp hotbilder av en pågående “invasion” av organiserad ekonomisk brottslighet, och detta belyser Silander och Klasson i sin bok.

Daniel Silander och Torgny Klasson, statsvetare vid Växjö universitet, är författare till den just utgivna boken “Hot och hotbilder i globaliseringens tid – en studie av den svenska säkerhetspolitiska debatten”. Boken är utgiven genom Växjö University Press.

Bokens syfte är att undersöka och diskutera den svenska polisens problem i det historiska skede som benämns globaliseringens tid. För det första till att diskutera några typer av gränsöverskridande brottslighet som idag finns i Europa och hur denna brottslighet kan tänkas skapa problem för svensk polis och påverka dess kapacitet att agera.

Studien syftar också till att belysa den svenska partipolitiska debatten kring den gränsöverskridande brottsligheten och de hotbilder som finns i debatten. Vidare syftar studien till att beskriva hur den svenska polisens arbete idag är organiserat, samt att diskutera hur organisationen respektive verksamheten har kapacitet att lösa de nya problem som globaliseringen har skapat.

Boken är tänkt att användas både av en intresserad allmänhet och som kursbok inom exempelvis sociologi, kriminologi, journalistik och polisutbildningar.

Kontaktinformation
Ytterligare upplysningar lämnas av Daniel Silander, tel 0470-70 82 18, e-post daniel.silander@vxu.se eller Torgny Klasson, tel 0470-70 86 56, e-post torgny.klasson@vxu.se eller informatör Cecilia Brandel, tel 0470-70 85 96, e-post cecilia.brandel@vxu.se.

Beställ boken från Växjö University Press, telefon: 0470-70 82 67 eller e-post: vup@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera