Artikel från Mistra

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 april 2007

Djärva idéer får stöd

Fyra forskningsprojekt får Mistras idéstöd. Ett idéstöd ska ha starka inslag av djärvhet, originalitet och kreativitet. Det nyskapande inslaget är viktigt.

Mistras styrelse har beslutat att bevilja idéstöd till fyra av sammanlagt 103 inkomna ansökningar. För andra året fokuserar idéstödet mer än tidigare på nyskapande och djärva idéer som har ett potentiellt stort värde för miljön. Förra året noterade Mistra ett betydligt större intresse för att söka idéstöd i samband med en kursändring i utlysningen. Tyngdpunkten ligger numera på nytänkandet.

– Färre ansökningskriterier gör att fler upplever sig ha möjlighet att söka idéstöd. Dessutom har maxbeloppet sänkts till sex miljoner kronor per ansökan, vilket göra att pengarna räcker till fler projekt, säger Johan Edman, projektledare för Mistras idéstöd.

Mistras idéstöd har funnits sedan år 2001 och sammanlagt har cirka 130 miljoner kronor satsats på över 20 projekt. De allra tidigaste beviljade projekten närmar sig nu en avrapporteringsfas.

– Man ska komma i håg att det ofta inte bara är själva forskningsresultaten från idéstödsprojekten som är värdefulla. Många projekt genererar också vissa bieffekter, exempelvis att ännu större anslag har kunnat tas hem på annat håll. Idéstödet kan också bidra till framväxten av helt nya forskningsmiljöer, säger Johan Edman.

Fyra delar på 17 miljoner
De fyra projekt som beviljats idéstöd i år är:

Kolbaserade dioder:
Projektet syftar till att ta fram kolbaserade dioder som används för omvandling av energi från till exempel vindkraftverk till elnätet. Jämfört med dagens halvledarteknik anses de kolbaserade dioderna ge mindre energiförluster. Detta innebär att de är mer energieffektiva och därmed mindre belastande för miljön.
Projektnamn: Carbon-based power electronics – for efficient electric power conversion.
Beviljat belopp från Mistra: 4,0 MSEK
Kontaktperson: Jan Isberg, Uppsala universitet
Tel: 018-471 58 21
E-post: Jan.Isberg@Angstrom.uu.se

Nedbrytbar elektronik
Målet är att hitta ett sätt att kunna demontera elektroniska komponenter så att man enklare kan återvinna delar av materialet. Detta ska göras genom att fästa delkomponenterna på ett helt nytt material, baserat på träfiberbaserad kartong som är återvinningsbart och biokompatibelt. Tanken är att kartongen ska kunna återvinnas precis som vanligt papper och därmed bidra till en hållbar miljö.
Projektnamn: Decomposable electronics for sustainable development
Beviljat belopp från Mistra: 4,5 MSEK
Kontaktperson: Li-Rong Zheng, KTH
Tel: 08-790 41 04
E-post: lrzheng@kth.se

Återvinning och rening av cellulosa
Syftet med projektet är att utveckla en lågenergiprocess för att utvinna, separera och rena återvinningsbar cellulosa från massafabrikernas avloppsvatten. Hemicellulosan som man får ut kan sedan användas för att ersätta icke återvinningsbara så kallade barriärer som används vid förpackning av livsmedel. Förhoppningen är att hemicellulosan även kan användas till nästa generation av plastmaterial.

Projektnamn: An energy efficient process for extraction of hemicellulose from pulp mill waste streams
Beviljat stöd från Mistra: 3,7 MSEK
Kontaktperson: Guido Zacchi, Lunds universitet
Tel: 046-222 82 97
E-post: Guido.Zancchi@chemeng.lth.se

Effektivare vattenrening
Många gifter förekommer i låga doser i miljön. Trots det orsakar de allvarliga skador på organismer i olika ekosystem och även hos människor. På grund av de låga koncentrationerna är de svårupptäckta. Syftet med projektet är därför att utveckla en vattenreningsteknik som fångar upp gifterna genom separeringsmetoder som används inom bioläkemedelsindustrin i dag.

Projektnamn: Environmental separation – a new generation in water treatment.
Beviljat belopp från Mistra: 5,2 MSEK
Kontaktperson: Bo Mattiasson, Lunds universitet
Tel: 046-222 82 64
E-post: bo.mattiasson@biotek.lu.se

Kontaktinformation
Anna-Karin Engvall
Kommunikationsansvarig
Tel: 08 791 10 27 eller 0707-32 3007
E-post: annakarin.engvall@mistra.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera