Artikel från Högskolan Kristianstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 mars 2007

Vad gör dom egentligen på Komvux?

Vuxenpedagogiska teorier bygger på grundantaganden om att alla vuxna är autonoma och ansvarstagande och att de drivs av ett inre motiv att lära. En ny studie visar emellertid att dessa antaganden endast är ett önsketänkande som ger en idealiserad bild av den vuxne i utbildning.

– Den faktiske eleven, som lärare på vuxenutbildningar möter, kan behöva minst lika mycket styrning och stöd som de elever lärare möter i barn- och ungdomsskolan, berättar Anita Håkansson, doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Kristianstad.

Den 23 mars disputerade hon med avhandlingen “Lärares pedagogiska arbete inom den kommunala vuxenutbildningen”.

– Min ambition var att ge ökade kunskaper om de specifika krav som ställs på vuxenlärarna och hur en vuxenpedagogisk problematik kan gestalta sig på Komvux, förklarar Anita.

– Fokus ligger på det som lärare vid Komvux upplever bekymmersamt och hur de handskas med detta dilemma.

Anita konstaterar att ett dominerande inslag i detta arbete är att motivera eleverna till att komma till skolan och fullfölja sina studier.

– I detta motivationsarbete försöker lärarna på olika sätt finna en balans mellan ett pedagogiskt och ett socialt uppdrag.

Kontaktinformation
Kontaktperson: Anita Håkansson, 044-20 32 23

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera