Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 mars 2007

Vad är god handledning inom forskningen?

För doktoranden är den egna forskarhandledaren mycket betydelsefull. Men vad är det som formar handledaren? Handledarens egna forskarerfarenheter? Genomgångna handledarutbildningar? I sin avhandling konstaterar Anngerd Lönn Svensson vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet att många handledare anser att det i första hand är egen forskning som utvecklar goda handledare.

Handledning har både granskats och kritiserats, inte minst på grund av att förutsättningarna för doktorander har förändrats de senaste åren, som ökade krav på finansiering och snabbare genomströmning av doktorander. Därmed har också forskarhandledarnas situation förändrats. Olika insatser, som exempelvis handledarutbildningar har genomförts, men ännu visar inga studier på några effekter.
Anngerd Lönn Svensson tar i sin avhandling fasta på handledarnas syn.
Hennes resultat bygger på intervjuer med 31 handledare från olika institutioner i Göteborg. De har lång erfarenhet, många har byggt upp forskarmiljöer och de flesta har handlett ett stort antal doktorander. Handledarnas meningar går isär om vad god handledning är, vad handledningsuppdraget syftar till, hur och varför de handleder. Handledarnas egna upplevelser som handledda när de själva var doktorander är inte heller jämförbara med nutida doktoranders situation.

Det är bara ett fåtal av handledarna i studien som har gått någon handledarutbildning. Antingen har de inte haft behov av det eller också har det inte funnits någon. Flera handledare ser dessutom på traditionell utbildning med skepsis. Andra önskar att de hade haft tillgång till olika utvecklingsinsatser under åren.

De flesta är självlärda och har arbetat länge med forskning, vilket många menar är det bästa sättet att utveckla handledningen på. En god forskare anses bli en god handledare.
En handledare ger ett talande uttryck för vad god handledning är: “The proof is in the pudding”, resultatet talar för sig självt. En viktig förutsättning för god handledning sägs av många vara att själv bedriva forskning, gärna inom samma område som doktoranden.

Handledarna har tidigare inte reflekterat särskilt mycket över handledningssituationen eller hur de formats till handledare. När de beskriver sitt arbete fokuserar de på olika saker och anger olika drivkrafter. Tre olika handledningsinriktningar framträder, alla med olika syn på var makt och ansvar för resultatet skall ligga. En handledningsstil är att se på handledning som en forskare, en annan som en ledare och en tredje som en tjänsteman.

För mer information kontakta:
Anngerd Lönn Svensson, 033-4354119, 0737-275465, epost: anngerd.lonn@hb.se
Avhandlingen “Det beror på. Erfarna forskarhandledares syn på god handledning” försvaras fredagen den 20 april 2007, kl 13.00 i sal M 202, Sandgärdet, Högskolan i Borås.

Kontaktinformation
Torsten Arpi
Pressansvarig
Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-7862161, 0768-581187
Epost: torsten.arpi@ped.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera