Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 mars 2007

Unikt forskningssamarbete skapar livsviktiga 3D-modeller

Många sjukdomar beror på att något gått snett i kroppens komplicerade maskineri av proteiner. En ny generation målsökande läkemedel skräddarsys nu efter de tredimensionella proteinmodeller som forskare skapar. I dag offentliggörs PARP3 – den fyrahundrade strukturen i en unik satsning för att kartlägga kroppens proteiner.

Structural Genomics Consortium (SGC) är ett samarbete mellan forskare i Sverige, Storbritannien och Kanada. Sedan 2004 har SGC ägnat sig åt att kartlägga de av människokroppens proteiner som har särskilt stor betydelse för den fortsatta läkemedelsforskningen. Den fyrahundrade proteinstrukturen PARP3, som idag görs fritt tillgänglig för andra forskare, kan användas vid utveckling av läkemedel mot cancer.

– Strukturinformation från SGC kommer att bli en unik resurs för att accelerera den tidiga fasen av läkemedelsutvecklingsprojekt. Vi ser ett mycket stort värde i denna typ av fokuserade och effektiva kartläggningar av människans proteiner och gratulerar SGC till dess framgångar, säger Jan Lundberg, global forskningschef på AstraZeneca.

Eftersom SGCs målsättning – att ha 386 strukturer färdiga till juni 2007 – har uppnåtts med råge, är det också en seger för den ovanliga samarbetsformen mellan offentligt och privat. Organisationen har inget vinstintresse, och de tredimensionella strukturmodeller som SGC utarbetar offentliggörs utan dröjsmål, och utan förtur för de privata finansiärerna.

– Det här resultatet skulle inte ha varit möjligt om arbetet utförts av enstaka forskargrupper fokuserade på sina specialintressen. Dialogen med vetenskapssamfundet har också säkerställt att resultaten är till nytta för andra forskare, säger Jan Carlstedt-Duke, professor och dekanus för forskning vid Karolinska Institutet.

Strukturmodellerna är kraftfulla verktyg för läkemedelsutveckling, men också av fundamental betydelse för att förstå sjukdomsmekanismer och hur proteiner fungerar.

Om SGC
Structural Genomics Consortium (SGC) är en icke vinstdrivande organisation med laboratorier i Toronto, Oxford och Stockholm. SGC är ett exempel på ett så kallat public-private partnership och finansieras av svenska, brittiska och kanadensiska sponsorer som representerar både den offentliga och den privata sektorn. Svenska finansiärer är Stiftelsen för Strategisk Forskning, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, VINNOVA och Karolinska Institutet. Projektet är det största internationella biomedicinska forskningsprojekt Sverige har deltagit i, med en årlig budget motsvarande över 170 miljoner kronor. Stockholmslaboratoriet inriktar sig på proteiner av betydelse för sjukdomar som cancer, inflammation och metabola störningar. Cirka 25 forskare arbetar i projektet som leds av Johan Weigelt (forskningschef) och Pär Nordlund (vetenskaplig koordinator).

Ladda ner rörliga 3D-bilder: ftp://www.sgc.ox.ac.uk/pub/datapacks/SGCStockholm/PARP3A_2pa9_v1_349d.icb (Kräver programvara som laddas ner gratis på http://www.molsoft.com/getbrowser.cgi)

Kontaktinformation
Kontakt SGC Stockholm:
Forskningschef Johan Weigelt
Tel: 08-524 868 40
E-post: johan.weigelt@ki.se

Presskontakt Karolinska Institutet:
Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95, 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

För mer information:
SGC Stockholm – www.sgc.ki.se
SGC Toronto – www.sgc.utoronto.ca
SGC Oxford – www.sgc.ox.ac.uk
World Wide Protein Data Bank – www.wwpdb.org

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera