28 mars 2007

Både vattenkemin och bäckmiljön påverkar öringens utbredning

Öringens utbredning är kopplad till både vattenkemin och den fysiska miljön i vattendragen. Såväl vattenkemin som den fysiska miljön i bäckarna är delvis styrda av avrinningsområdets karaktär, men den kan också påverkas av effekter av människans aktiviteter. Det visar en doktorsavhandling vid SLU i Umeå.

Ishi Buffams avhandling handlar om hur variationer i pH och andra miljövariabler i norrländska vattendrag påverkar öringens utbredning. Forskningen fokuserar huvudsakligen på vårfloden, då årets värsta surstöt vanligen inträffar. Studien handlar också om sambanden mellan bäckvattenkemi och landskapskaraktärer med avseende på mark, vegetation och topografi. Forskningen har främst utförts i bäcksystemet Krycklan i Västerbotten.

Torsdag den 29 mars kl 10.00 försvarar fil mag Ishi Buffam, inst för skogens ekologi och skötsel, SLU i Umeå, sin avhandling med titeln “Kopplingen mellan områdeskaraktärer, vattenkvalitet och utrbredning av öring i ett borealt avrinningsområde” (Linking Landscape Characteristics, Streamwater Acidity and Brown Trout (Salmo trutta) Distributions in a Boreal Stream Network).

Opponent: Professor Chris Soulsby, School of Geosciences, University of Aberdeen, Aberdeen, Skottland.

Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Lokal: sal Björken, SLU i Umeå.

Kontaktinformation
Ishi Buffam, tel 090-786 85 86.

ishi.buffam@sek.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera