Artikel från Stockholms universitet
27 mars 2007

“Giftiga ämnen från alger och cyanobakterier”

Kan fintrådiga rödalger och cyanobakterier producera bromerade dioxiner och ämnen som liknar bromerade flamskyddsmedel? Dessa frågor behandlas i en avhandling av Anna Malmvärn vid Institutionen för miljökemi, Stockholms universitet.

– Jag har identifierat ett antal bromerade ämnen (polybromerade dioxiner (PBDD), hydroxylerade- och metoxylerade bromerade difenyletrar (OH-PBDE, MeO-PBDE) i rödalger från Östersjön. Indikationer finns också på att cyanobakterier innehåller dessa ämnen. Analys av blåmusslor som levt i nära rödalgerna visar att också de innehåller höga halter av PBDD, OH-PBDE och MeO-PBDE. Dessutom beskriver avhandlingen förekomsten av dessa ämnen i fisk, musslor och skaldjur, från både Nordsjön och Östersjön, säger Anna Malmvärn.

– Att alger kan producera bromerade ämnen är känt sedan länge men att bromerade dioxiner, OH-PBDE och MeO-PBDE finns i rödalger från Östersjön är ny kunskap. Om de fintrådiga algerna och cyanobakterierna i Östersjön producerar dessa ämnen är ännu för tidigt att uttala sig om, men mycket talar för det. Eftersom de analyserade algarterna gynnas av ökad näringstillförsel kan detta leda till en ökad förekomst av dessa bromerade ämnen i ekosystemet, säger Anna Malmvärn.

Även om de bromerade ämnen som identifierats produceras naturligt kan de vara giftiga och därmed utgör de en risk för såväl djur som människor som konsumerar dem.

– Det är speciellt angeläget att omgående undersöka ämnenas giftighet och spridning i ekosystemet, säger Anna Malmvärn.

Avhandlingens titel: Brominated natural products at different trophic levels in the Baltic Sea
Avhandlingen försvaras den 30 mars 2007.

För ytterligare information kontakta:
Anna Malmvärn, Institutionen för miljökemi, Stockholms universitet, tfn 08-16 37 81, mobil 070-7334342, e-post Anna.Malmvarn@mk.su.se

För bilder kontakta:
Maria Erlandsson, presschef, Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se
Maria Sandqvist, informatör, Stockholms universitet, tfn 08-16 13 77, mobil 070-664 22 64, e-post maria.sandqvist@eks.su.se

Läs Anna Malmvärns avhandling: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=6701

Fakta om polybromerade dioxiner (PBDD)
Bromerade dioxiner, kan bildas oavsiktligt vid förbränning eller som biprodukt vid tillverkning av bromerade flamskyddsmedel. Har inte identifierats som naturprodukter. Vissa bromerade dioxiner, kan i likhet med klorerade dioxiner, vara giftiga även i mycket små mängder.

Fakta om hydroxylerade bromerade difenyletrar (OH-PBDE)
Har ingen känd kommersiell tillverkning. Flamskyddsmedlet PBDE, som används för att flamskydda elektronik, kan omvandlas till OH-PBDE av levande organismer, men de har också identifierats som naturprodukter från marina svampar.

Fakta om metoxylerade bromerade difenyletrar (MeO-PBDE)
Har ingen känd kommersiell tillverkning, men har identifierats som naturprodukter från marina svampar och alger.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera