Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2007

Nya bojar för vågkraftsforskning installeras

Ett större antal nya bojar installeras som bäst i Uppsala universitets experimentanläggning för vågkraft utanför Lysekil. Totalt finns nu fjorton bojar i området, och ytterligare tretton kommer att installeras under våren.

Installationsarbetet, som är en del av det omfattande Vågraftsprojekt Islandsberg, inleddes förra veckan och kommer att fortsätta även denna vecka.
– Vi är mycket nöjda med resultatet hittills, säger projektkoordinatorn Jan Sundberg.

Bakom projektet står Centrum för förnybar elenergiomvandling, avdelningen för elektricitetslära och åskforskning vid Uppsala universitet. Uppsalatekniken i fråga består av att man istället för en roterande generator använder en linjär men specialdesignad modell som står på havets botten. Vågornas lyftkraft höjer bojarna, som är kopplade till en generator som omvandlar vågenergin till elenergi. Denna analyseras sedan via en kabel vid mätstationen på Hermanö utanför Orust.

Den generator som nu används har varit på plats i över ett år, och under 2007 kommer projektet att utvidgas med ytterligare två generatorer samt bottenställverk. Fram till år 2009, då anläggningen ska vara klar, kommer sammanlagt 10 generatorer och upp till 30 bojar att installeras. Därefter har man tillstånd för en driftsfas fram till år 2014.

Den nya generatortekniken, framtagen av professor Mats Leijon som leder projektet, bygger på ny teknologi som direkt kan ta till vara långsamgående rörelser utan mekaniska mellansteg. Genom ett tvärvetenskapligt samarbete inom universitetet finns goda förhoppningar om att vågkraftskonceptet kan bli en miljövänlig men samtidigt ekonomiskt försvarbar framtida energikälla att räkna med.

– Vi har fått många intressanta resultat från stormen förra helgen. Nu ligger ett tungt analysarbete av resultaten framför oss, inklusive DC-inkoppling vid mätstationen, berättar Mats Leijon.

Läs mer om projektet på http://www.el.angstrom.uu.se under fliken Vågkraftsprojekt Islandsberg.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta projektledaren, professor Mats Leijon, 018-471 58 08, 070-425 06 65, e-post: mats.leijon@angstrom.uu.se, eller projektkoordinatorn Jan Sundberg, 018-471 58 20 , 070-425 08 99, e-post: jan.sundberg@angstrom.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera