Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2007

Livmodertransplantation på människa snart verklighet

Den första april samlas världens ledande forskningsgrupper inom fältet livmodertransplantation i Göteborg. Vid detta första internationella symposium kommer de att presentera sina senaste forskningsresultat och diskutera en agenda för vilken forskning som återstår innan livmodertransplantation kan genomföras på människa.

Forskningsfältet om livmodertransplantation har utvecklats mycket de senaste åren. En amerikansk forskargrupp anser sig nu redo att utföra den andra transplantationen på människa. Det har gått sju år sedan det första försöket gjordes och misslyckades.
– De flesta forskarna inom fältet anser att försöket år 2000 genomfördes alldeles för tidigt. Sedan dess har ett stort antal studier genomförts för att undersöka kirurgisk teknik, graviditetens förlopp, fostrets utveckling, avstötningsmönster och immunosuppression för att det nya organet inte ska stötas bort, säger Mats Brännström, professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin.

Avsaknad av livmoder kan vara medfött, men det finns också kvinnor som behövt operera bort sin livmoder av olika anledningar.
– Man räknar med att omkring 3 % av alla infertila par är infertila av denna orsak. Livmodertransplantation kan bli en framtida behandling för infertilitet som beror på avsaknad av livmoder, som anses vara det sista stora hindret i försöken att behandla de vanligaste orsakerna till infertilitet, säger Mats Brännström.

The First International Symposium on Uterine Transplantation äger rum i Göteborg den första april. Vid mötet presenteras data från försök med graviditeter i transplanterade livmödrar i stora djur och livmodertransplantationer i primater, resultat av tillvaratagande av livmödrar och blodkärl från mänskliga multiorgan donatorer, fynd kring bortstötningsmekanismer av transplanterade livmödrar och immunosuppression för att kontrollera dessa. Under mötet diskuteras även etiska aspekter inom forskning och framtida klinisk tillämpning.

Symposiet arrangeras i hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Forskare, möjliga framtida patienter och intresserade lekmän har bjudits in att medverka.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Professor Mats Brännström, telefon: 031-342 22 27, 073-625 44 55, e-post: mats.brannstrom@obgyn.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera