Tema

Brodoktorn undersöker hälsan

Det är inte bara vi människor som åldras – det gör också våra broar och dammar.En stor del av vår infrastruktur är i behov av reparationer och kontinuerligt underhåll. I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet har doktoranden Arvid Hejll studerat hälsodiagnos för konstruktioner med en ny helhetssyn, något som både kan spara mycket pengar och förlänga livet på fler broar.

– Jag säger ofta att jag är läkare och att mina patienter är broar och dammar. Tyvärr kan inte mina patienter söka hjälp i tid på egen hand. Mitt arbete har därför delvis gått ut på att ta fram ett språk för att kommunicera med olika konstruktioner, säger Arvid Hejll.

De flesta konstruktioner runt om i landet finansieras med skattemedel och det finns därför ett gemensamt ansvar att se till att kostnaderna för dessa hålls så låga som möjligt. Doktorsavhandlingen ”Tillståndsbedömning av konstruktioner med hjälp av avancerade mätmetoder”, med vilken Arvid Hejll disputerar den 29 mars, omfattar kunskapen att vårda och ta hand om befintlig infrastruktur genom mätning och diagnos.
Med hjälp av moderna metoder kan underhåll och eventuell förstärkning optimeras med avseende på tid, ekonomi och behov.

LTU har under en längre period varit internationellt framstående inom området vilket också märks i avhandlingen och inte minst det stora internationella intresset för arbetet. Opponent på avhandlingen är professor Aftab Mufti från Kanada, en man som också leder en världsomspännande organisation inom tillståndsbedömning.

– Kombinationen av mätning och förstärkning gör att vi kan förlänga livslängden på konstruktioner vilket inte varit möjligt tidigare, säger Arvid Hejll.

Arvid Hejll är född i Stockholm och uppvuxen i Falun. Han tog sin civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet och fortsatte därefter direkt med sina doktorandstudier. Nära nog hälften av sin utbildning har Arvid Hejll fått vid det schweiziska forsknings- och materialprovningsinstitutet i Zürich. Efter disputationen kommer Arvid Hejll att flytta till Gävle och ett väntande jobb vid Vattenfall Research and Development i Älvkarleby.

Kontaktinformation
Upplysningar: Arvid Hejll, tel. 0920-49 23 56, 070-588 85 35, arvid.hejll@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Brodoktorn undersöker hälsan

 lästid ~ 1 min