Tema

Uttrars liv kartlagt med hjälp av DNA-analys

För att utterstammen ska må bra är det viktigt att de unga honorna överlever tills de får sin första kull ungar, därför bör man skydda speciellt den här gruppen från mänsklig påverkan. Det visar Johanna Arrendal, som med hjälp av DNA-analys har undersökt hur uttrar på olika håll i Sverige mår och vilka åtgärder som är effektivast då det gäller att bevara dem. Avhandlingen granskas vid Uppsala universitet den 23 mars.

Uttern är svår att studera eftersom den mest är aktiv om natten och dessutom rör sig över stora områden. Snöspårning används ofta för att uppskatta antalet uttrar, nackdelen med metoden är dock att den inte fungerar ifall det är brist på snö och is. Då kan genetisk analys, där man analyserar DNA i till exempel uttrarnas spillning, vara ett effektivt komplement.

– När vi jämförde resultaten av de båda metoderna kom vi fram till att bara hälften av de uttrar som hittades med hjälp av DNA-analys kunde hittas genom snöspårning. Eftersom DNA-analyser är ganska dyra är det bästa alternativet att kombinera metoderna, berättar Johanna Arrendal.

Med hjälp av DNA-analys har hon också undersökt den genetiska variationen hos utterpopulationer på olika håll i landet. Genetisk variation är viktig om populationen ska kunna anpassa sig till förändringar i miljön och på så sätt överleva. Det visade sig att variationen är relativt hög i Norrland, men betydligt lägre i södra Sverige som en följd av att uttrarna har minskat mest i antal där. Utplanteringen av uttrar i Uppland och Södermanland har haft en viss effekt på den genetiska variationen men har knappt fått någon spridning till andra områden, visar avhandlingen.

Med hjälp av modeller och simuleringar har forskningsgruppen gjort en sårbarhetsanalys för att ta reda på vilka faktorer som är av störst betydelse för en utterpopulations livskraftighet.

– Med data från en utterpopulation i Uppland kom vi fram till att överlevnaden bland unga honor fram till att de föder ungar för första gången är av stor vikt. Därför är det bra att begränsa mänsklig påverkan som drabbar denna grupp, till exempel genom att försöka minska antalet uttrar som dör i trafiken, fiskeredskap och fällor, säger Johanna Arrendal.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Johanna Arrendal, 018-471 29 30, 0703-78 72 75, e-post: Johanna.Arrendal@ebc.uu.se

Uttrars liv kartlagt med hjälp av DNA-analys

 lästid ~ 1 min