Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 mars 2007

Trötthet vanligt efter lindrig stroke

Ett år efter en till synes lindrig stroke upplever många patienter mental trötthet. De flesta är mindre tillfredställda med sitt liv, hälften har minnesproblem och lika många upplever att de inte längre hanterar stress lika bra. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Varje år drabbas 30 000 svenskar av stroke. Stroke kallas också slaganfall och beror på hjärninfarkt eller blödning i hjärnan. Hjärnskadans omfattning och placering kan variera och därför är det mycket olika hur patienterna påverkas.
– Även patienter som till synes klarat sig bra kan lida av kognitiva och emotionella konsekvenser. Våra studier visar att detta är mycket vanligt, och vi måste därför bli bättre på att långsiktigt följa upp även de patienter som verkar ha haft en lindrig stroke, säger arbetsterapeuten Gunnel Carlsson.

I studien ingår totalt 75 strokepatienter som genomgått en stroke ett år tidigare. Av dessa djupintervjuades 18 personer. Alla bedömdes ha fått en lindrig stroke när de insjuknade och de hade alla kunnat återgå till ett förhållandevis aktivt liv. Intervjupersonerna hade nästan inga motoriska problem och klarade att leva ett självständigt liv, men trots att de verkade ha klarat sig lindigt undan uppgav de allra flesta deras liv försämrats efter stroken.
– De upplevde att deras självbild var hotad eller hade skadats efter insjuknandet. Symptomen var svåra att sätta ord på och upplevdes ofta av personer i omgivningen som “bara” psykologiska, säger Gunnel Carlsson.

Mer än hälften av deltagarna upplevde nedsatt förmåga att hantera stress och hade minnesproblem. Nästan hälften uppgav att de lättare blev irriterade eller känslosamma. Lika många berättade att de saknade initiativförmåga och hade koncentrationssvårigheter. Var fjärde patient i studien upplevde att de fått problem med lättutlöst oro.
– Det är välkänt att stroke kan leda till en halvsidig förlamning men dessa “dolda funktionshinder” är förhållandevis okända, säger Gunnel Carlsson.

Patienterna upplevde också att livet var oförutsägbart, att deras tillstånd fluktuerade och att det var svårt att känna till sin egen kapacitet. En stor majoritet av patienterna, hela 70 %, uppgav att de led av mental trötthet som en följd av sin stroke.
– Tröttheten slog ofta till snabbt och kunde inte förutses. Den var relaterad till lägre tillfredställelse med livet i stort, fritid, daglig sysselsättning, sexliv och socialt liv i övrigt, säger Gunnel Carlsson.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering
Avhandlingens titel: Mild Stroke – consequences in everyday life, coping and satisfaction

Avhandlingen försvaras fredagen den 23 mars, klockan 09.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Gunnel Carlsson, leg. arbetsterapeut, telefon: 031-12 20 34, e-post: gunnel.carlsson@neuro.gu.se

Handledare:
Professor Christian Blomstrand, telefon: 073-901 10 50, e-post: christian.blomstrand@neuro.gu.se
Professor Anders Möller, telefon: 031-69 39 68, e-post: anders@nhv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera