Artikel från Göteborgs universitet
21 mars 2007

Det är möjligt att hjälpa barn med svåra beteendeproblem

Det har tidigare funnits en utbredd pessimism bland forskare och kliniker om möjligheterna att hjälpa barn med svåra beteendeproblem.- Resultat från ny forskning ger tvärtom anledning till en försiktig optimism.

I en avhandling på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet har Ulf Axberg undersökt olika metoder för att upptäcka och hjälpa barn i åldern 3-12 år med svåra beteendeproblem som trotssyndrom och uppförandestörning. Med hjälp av en videobaserad metod (Marte Meo) som utvecklats i Holland av Maria Aarts har man i den första studien väglett lärare till barn som upplevts som störande, att identifiera de områden inom vilka barnen behövt stöd för att utvecklas i en positiv riktning. Genom att förändra sitt eget förhållningssätt till barnen har lärarna kunnat hjälpa dem att utveckla förmågor som bidragit till att de fungerar bättre såväl i skolan som hemma.

Under senare år har olika s.k. föräldraträningsmodeller introducerats i Sverige. I den andra studien har “De otroliga åren”, en modell som utvecklats i USA, utvärderats vid introduktionen i Sverige. Förutom att undersöka hur föräldrarna beskriver sina barn före och efter det att föräldrarna deltagit i grupp har man också studerat hur metoden tas emot av föräldrar i Sverige. Resultaten visar att föräldrarna beskriver en tydlig förbättring av barnens beteendeproblem, och att de är mycket positiva till metoden som sådan.

För att kunna hjälpa barn med svårare beteendeproblem är det viktigt att: upptäcka dem i tid, få en bild av vad som är “normal” bråkighet och identifiera vilka problem som har långsiktig betydelse. I två avslutande studier undersöker Ulf Axberg ett frågeformulär som utvecklats i USA (Eyberg Child Behavior Inventory) och används både för upptäckt av barn med beteendeproblem och för utvärdering av behandling. Över 800 föräldrar till barn mellan 3 och 10 år i Skaraborg har fyllt i formuläret. Resultaten visar att formuläret verkar fungera bra även i Sverige. Vidare visade det sig att flera “störande” beteenden är vanliga hos barn, och att föräldrar i allmänhet inte upplever dem som ett större bekymmer. Samtidigt finns några beteenden som är förhållandevis ovanliga men som upplevs som mycket problematiska.

Sammantaget kan man konstatera att avhandlingen ger ytterligare ett bidrag till den forskning som under senare år lett till en försiktig optimism över möjligheterna till att hjälpa barn med svårare beteendeproblem.
Avhandlingens titel:Assessing and treating three to twelve-year-olds displaying disruptive behaviour problems.

Tid och plats för disputation:
Fredagen den 23 Mars 2007, kl. 10.00 Hörsal F1,
Haraldsgatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Ulf Axberg, tel 031-786 16 39 (arb.), 0708-95 34 54(mob.)
Ulf.Axberg@psy.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera