Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 mars 2007

Världsvattendagen uppmärksammas av Stockholms universitet

Nya prognoser tyder på att mer än hälften av jordens befolkning år 2030 kommer att leva i länder med brist på vatten till hygien, matlagning, industriell verksamhet och odling. Idag (den 20 mars) och den 22 mars uppmärksammas FN:s Världsvattendag på temat "Vattenbrist – en utmaning" av bland andra Stockholms universitet.

Årligen anordnar FN Världsvattendagen för att uppmärksamma vår gemensamma naturresurs vatten. I år kommer dagen uppmärksammas mer än någonsin tidigare i Sverige med olika arrangemang i Stockholm och andra städer.

Stockholms universitet deltar dels genom att ett antal skolklasser kommer på besök både idag (den 20 mars) och den 22 mars för att lyssna på föredrag kring aktuella vattenproblem, dels är Stockholms universitet med på firandet av världsvattendagen på Vattenmuseet Aquaria med bland annat vattenexperiment och föredrag.

Både svenska och globala vattenproblem kommer att uppmärksammas. I Sverige handlar problemen främst om föroreningar i dricksvatten, näringsläckage som leder till övergödning och om saltvattenintrång i kustnära områden.

Aktiviteterna i Sverige samordnas av Svenska hydrologiska rådet, SHR.
Läs mer om aktiviteterna: http://vattendag.org/aktiviteter2007.html

Ytterligare information
Jan Seibert, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, tfn 08-674 7876, 073-6226343, e-post jan.seibert@natgeo.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera