Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 mars 2007

Ny kunskap om arvsmassans väktare

Proteinet p53 stänger rutinmässigt av aktiviteten i skadade celler och utgör ett av vårt främsta skydd mot cancer. Forskare vid Karolinska Institutet presenterar nu ny kunskap om hur p53 utövar sina livsavgörande funktioner.

Transkriptionsfaktorn p53 finns i alla kroppens celler och kan genom att slå av och på de rätta generna motverka uppkomsten av cancer. När cellen utsätts för potentiellt cancerframkallande stress, såsom DNA-skada eller syrebrist, kan p53 till exempel aktivera det genetiska programmet för celldöd – genom cellens självmord hindras cancern från att spridas vidare i kroppen.

Nästan hälften av alla cancertumörer involverar en mutation i genen för p53, och i hopp om att kunna utveckla nya cancerterapier intresserar sig många cancerforskare för de mekanismer som styrs av p53.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet för första gången kartlagt en stor del av de proteiner som står under p53-kontroll. Eftersom tidigare p53-forskning bedrivits på gennivå tillför studien en helt ny dimension i förståelsen av p53.

– P53 kan liknas vid en dirigent som styr en hel orkester i cellen. Om vi tidigare kände till vilka instrument, eller gener, som ingår i orkestern har vi nu gjort oss en bild av musiken, alltså de proteiner som generna uttrycker, säger Klas Wiman, en av forskarna bakom studien.

Forskarna har jämfört hur den totala proteinuppsättningen skiljer sig mellan celler där p53 fungerar normalt och celler som saknar p53. Analysen visar att p53 påverkar uttrycket av minst 115 andra proteiner. Av dessa har forskarna hunnit identifiera 55 proteiner.

– Dessa proteiner har betydelse för cancerrelaterade funktioner som celldöd och metastasering, men även för åldrande. Många av mekanismerna är tidigare okända och i flera fall ser vi förändringar bara på proteinnivå och inte på gennivå. Vi tror att det här är värdefull information som kan få betydelse för utvecklandet av nya terapier, säger Klas Wiman.

Publikation:
P53 targets identified by protein expression profiling
PNAS, online 19-23 mars 2007, pappersupplaga 27 mars 2007

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Professor Klas Wiman
Institutionen för Onkologi-Patologi
Tel: 08-517 793 42
Mobil: 073-986 65 86,
E-post: Klas.Wiman@ki.se

Doktorand Rubaiyat Rahman Roblick
Institutionen för Onkologi-Patologi
Mobil: 0733 484373
E-post: rubaiyat.rahman@ki.se

Presskontakt:
Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera