19 mars 2007

Forskarseminarium om företagens ansvar och hållbar utveckling

Den 22 mars träffas forskare från svenska universitet och högskolor på Handelshögskolan i Stockholm för ett seminarium om företags samhällsansvar och hållbar utveckling.

I arbetet med att lösa viktiga samhällsproblem utpekas allt oftare företag som en central medaktör, inte minst av forskare. Företagens samhällsansvar innefattar både ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter, men vad det innebär rent konkret är i dagsläget öppet för diskussion.

− Det är dags för forskarsamhället att ta ett tvärvetenskapligt grepp på dessa mycket viktiga och svåra frågor. Det är därför vi kallat till denna nationella forskarworkshop, säger initiativtagaren till seminariet Lisbeth Segerlund, forskare vid Stockholms universitet.

Forskningen i Sverige om företagens ansvar och hållbar utveckling har vuxit sig stor och finns representerad inom många olika discipliner. Syftet med workshopen är att samla så många forskare som möjligt för att diskutera viktiga framtida forskningsfrågor samt möjligheter till samarbeten inom ramen för företagens ansvar för miljö och sociala frågor.

Bland talarna finns bland andra fil.dr. Minna Gillberg som arbetar som rådgivare åt Margot Wallström i den Europeiska kommissionen, professor Peter Dobers, Mälardalens högskola, fil.dr. Chris von Borgstede, Göteborgs universitet, fil.dr. Thomas Hahn, Stockholms universitet, samt docent Susanne Sweet, Handelshögskolan i Stockholm.

Arrangörer är forskargruppen Sustainability Research Group (SuRe) vid Handelshögskolan i Stockholm och Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning (CTM) vid Stockholms universitet. SuRe bedriver forskning om miljö och socialt driven företags- och marknadsutveckling och CTM har bland annat medverkat i FN-studien Millennium Ecosystem Assessment (MA), den största studien någonsin av tillståndet i världens ekosystem och deras betydelse för samhälle och ekonomi.

− Alla sektorer i samhället har ett gemensamt ansvar för att vända utvecklingen med degraderad natur och social ohälsa. Alla måste verka för en positiv utveckling för att undvika katastrofala konsekvenser av ett, i mina ögon sett, totalt oekonomiskt utnyttjande av resurser. Företagen är en av sektorerna i samhället och i och med den globala ekonomin vi har idag, har de ett stort ansvar för att sträva efter en hållbar utveckling, säger SuRe-forskaren Monica Macquet.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

Susanne Sweet, docent vid Handelshögskolan i Stockholm
Tel. 08-736 95 42 eller

Lisbeth Segerlund, fil.mag och doktorand vid Stockholms universitet
Tel. 08-16 30 17
E-post: csrworkshop@hhs.se

Journalister är välkomna att delta under workshopens inledning, plenumdiskussioner samt avslutning. Program, tid och plats för workshopen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera