Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2007

Nordens första laboratorium för forskning på malariamyggor med den farligaste typen av malaria

För att utveckla nya metoder mot den värsta sortens malaria, den som främst dödar barn under 5 år i Afrika och som nu sprids allt längre norrut, har professor Ingrid Faye vid Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi (GMT) färdigställt ett nytt säkerhetslaboratorium vid Stockholms universitet.

Laboratoriet består av fyra rum; ett säkerhetslabb där parasiter odlas i humana blodceller, en sluss, ett risklabb med klimatkammare för infekterade myggor samt ett dissektionsrum där varje myggas mage eller spottkörtlar kan tas ut för att studera innehåll av parasiter. Man simulerar bland annat gryning och skymning för att få ideala förhållanden för myggorna och ger parasiterna ett syretryck som stimulerar de stadier som utvecklas vidare i myggorna.

Finansiärer för laboratoriet är förutom GMT bland andra Vetenskapsrådet och Sida/SAREC.

Datum: Torsdagen den 22 mars
Tid: 13.00 – 15.00
Plats: Rum E306, Svante Arrhenius väg 16 E-F, Frescati
Språk: Engelska

Program:
13:00 Behovet av nya strategier för att bekämpa malaria, Ingrid Faye, professor, Institutionen för genetik, mikrobiologi, toxikologi, Stockholms universitet

13:15 Genmodifiering av insekter med stor medicinsk betydelse – vad har vi åstadkommit och vad återstår? Marcelo Jacobs-Lorena, John Hopkins Malaria Research institute, Baltimore, USA

14:00 Invigning, Kåre Bremer, rektor, Stockholms universitet

Fakta om malaria
Malaria är en utbredd, tropisk, dödlig sjukdom som orsakas av en encellig parasit som hör till släktet Plasmodium. De klassiska symptomen är långvarig feber, skakningar, ledvärk, huvudvärk och blodbrist. I människan utvecklas och förökas parasiten först i levern och sen i de röda blodkropparna, där den genomgår flera cykler och ökar expontiellt.

Spridning av parasiten från människa till människa sker via malariamyggans saliv när den suger blod, men först efter att parasiten genomgått sexuell förökning i dess mage. För att hindra myggan att överföra parasiten har man hittills använt myggnät, insektsgifter och bakterier som kan döda myggor. Malaria kan botas om diagnosen ställs i tid och korrekt behandling sätts in.

Det finns emellertid ännu inte något effektivt antibiotikum, vaccin eller andra medel för att utrota sjukdomen. Den nu mest verksamma medicinen som används i de länder som drabbas kommer från en kinesisk växt, men odlingen och produktionen av de aktiva komponenterna är för långsam för att räcka till de 300-500 miljoner människor som årligen insjuknar i malaria. Mellan 1-3 miljoner människor dör i sjukdomen varje år. Malaria har blivit ett stort globalt problem som också utgör ett hot mot resande. Sjukdomen finns nu i 105 länder. Trots nya initiativ ökar spridningen och antalet döda i malaria ökar för varje år, bland annat på grund av att jordens klimat förändras med översvämningar och högre medeltemperaturer som följd.

Fyra olika parasiter orsakar sjukdomen hos människor, P. falciparum, P. vivax, P. ovale, och P. malariae. Malaria som orsakas av P.vivax är mest vanligt förekommande, men det är malaria som orsakas av P. falciparum som orsakar flest dödsfall. Det är också denna sort som är mest förekommande i Afrika, där ett barn dör var 20:e sekund i malaria.

Kontaktinformation
För anmälan till hela invigningen eller ceremonin samt för besök vid GMT kontakta: Maria Erlandsson, presschef Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera