Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 mars 2007

Ny verksamhet för stöd till forskare som vill kommersialisera sin kunskap

Stockholms universitet lanserar en ny verksamhet – SU Innovation. Verksamheten vänder sig till forskare som vill föra ut sin kunskap till den kommersiella marknaden. SU Innovation kommer att erbjuda forskarna aktivt affärsstöd genom att förse dem med rutinerade affärscoacher och support kring bland annat finansiering, marknadsstrategier och möjliga företagspartner. Även en så kallad inkubator kommer att startas vid universitetet.

– SU Innovation ger ett stort mervärde för våra forskare genom att ge dem ökade möjligheter att föra ut sin kunskap och nyttiggöra sin forskning. Det har länge funnits ett behov vid Stockholms universitet att bistå forskare med hjälp för kommersialisering av fler idéer, säger Kåre Bremer, rektor för Stockholms universitet.

Med stöd från Innovationsbron i Stockholm har inkubatorn aktivt börjat arbeta med tre innovationsprojekt som har sitt ursprung från Socialantropologiska institutionen, Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan och Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi. Utifrån de inledande projekten kommer tre olika strukturerade program som forskare och entreprenörer kan ansöka till att utvecklas.

– Bakgrunden till verksamheten är en studie som utfördes under 2006. Studien visade att det finns stor potential inom Stockholms universitet när det gäller forskning som kan bli kommersiellt gångbar. Undersökningen visade också på en avsaknad i Stockholm när det gäller stöd till tjänsteinnovationer och start av nya tjänstebolag. Vi vill därför bygga upp en miljö med gynnsamma förutsättningar för nystartade, forsknings- och innovationsbaserade tjänsteföretag, säger Thomas Arctaedius, näringslivschef vid Stockholms universitet.

Uppbyggnaden av SU Innovation kommer att ledas av Ulf Eriksson som har lång erfarenhet från affärsutveckling, innovationer och riskkapital.

Med personal på plats kommer nu verksamheten ta full fart. Till verksamheten har knutits en grupp externa rådgivare, bland andra Björn Wolrath och Daniel Kaplan.

I morgon fredag bjuder SU Innovation in forskare, personer näringslivet och från advisory board till en lanseringslunch som rektor Kåre Bremer inleder.

Fakta om SU Innovation:
SU Innovation vänder sig till forskare, doktorander och entreprenörer med en affärsidé och ambition att kommersialisera sin idé och projekt. SU Innovation ska aktivt bidra till att avancerade kunskapsintensiva företag och entreprenörer utvecklas och växer. Läs mer på

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Ulf Eriksson, projektledare och affärscoach, SU Innovation, mobil 0703 – 999 625, ulf.eriksson@holding.su.se

Thomas Arctaedius, näringslivschef, Stockholms universitet, mobil 070 – 540 70 26, thomas.arctaedius@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera