Artikel från IFAU
15 mars 2007

Fler sjukskrivna arbetslösa när sjukpenningen är högre än a-kassan

Arbetslösa är mer sjukskrivna om det är fördelaktigare att få sjukpenning än a-kassa. När sjukpenningtaket för arbetslösa sänktes minskade sannolikheten att övergå till sjukpenning med 36 procent visar en ny IFAU-rapport.

Den 1 juli 2003 sänktes det s k sjukpenningtaket för arbetslösa. Syftet var att arbetslösa inte längre skulle kunna få högre sjukpenning än a-kassa. Tidigare kunde personer med högre inkomster få betydligt högre månadsinkomst vid byte från a-kassa till sjukpenning.

Drygt en tredjedel färre sjukskrivningar
I den grupp som berördes av reformen minskade sjukskrivningarna med 36 procent mer än bland personer i jämförelsegruppen. Den största minskningen återfinns bland dem med de allra högsta inkomsterna, vilket är rimligt då sjukpenningen sänktes mest för denna grupp. Sjukskrivningar minskade även mycket bland dem som fått ersättning från a-kassan i mer än 100 dagar.

En jämförelse mellan två grupper arbetslösa
Den högsta sjukpenningen för arbetslösa sänktes från 19 300 till 16 060 kronor per månad, vilket då motsvarade den högsta ersättningen från a-kassan. Arbetslösa vars tidigare inkomst var högre än taket i a-kassan påverkades av denna reform. Arbetslösa med lägre inkomster påverkades inte av sänkningen. Resultaten är baserade på en jämförelse av förändringen i sjukskrivningsbe-nägenhet mellan dessa två grupper. I studien ingår alla som blev arbetslösa med a-kassa mellan den 1 december 2002 och den 30 juni 2003, totalt 10 845 personer. Ungefär 9 procent av de arbetslösa var sjukskrivna någon gång under den studerade perioden. Undersökningen baseras på data från SCB, a-kassorna och Försäkringskassans sjukfallsregister för åren 2002-2003.

De aktuella sänkningarna av a-kassan under 2007 innebär att det, för vissa grupper, återigen är mer ekonomiskt fördelaktigt att vara sjukskriven än arbetslös.

Rapport 2007:6 “Effekten av sänkt sjukpenning för arbetslösa” är skriven av Laura Larsson och Caroline Runeson. Rapporten är en sammanfattning av IFAU:s Working paper 2007:8.

Kontaktinformation
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer kontakta författarna på telefon 018-471 70 82 (Laura), 018-471 60 51 (Caroline) eller via e-post förnamn.efternamn@ifau.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera