Artikel från Karolinska Institutet
15 mars 2007

5000 måttband mäter hälsan på jobbet

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat webb-QPS, en internetbaserad enkät som snabbt kartlägger miljön på arbetsplatser. Nu kombinerar de tekniken med utskick av 5000 måttband för att komma åt kopplingar mellan hälsa och arbetsmiljö.

Midjemåttet, till skillnad från kroppsvikten, ger en bra fingervisning om risken att drabbas av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Det är anledningen till att deltagarna i ett nytt forskningsprojekt – 5000 anställda på Karolinska universitetssjukhuset – kommer få varsitt måttband på posten. Målet med projektet är att utveckla handlingsplaner för att åtgärda aspekter av arbetsmiljön som är förknippade med hälsorisker.

Förutom måttbanden använder forskarna webb-QPS, en enkät som samlar in de anställdas upplevelser av arbetsmiljön, ledarskapet och den egna hälsan. Enkäten besvaras via internet och förändras under svarandets gång beroende på det individuella svarsmönstret.

– Enkäter om arbetsmiljön brukar normalt vara långa och tidskrävande. Men eftersom den här enkäten är dynamisk går den mycket snabbt och lätt att fylla i, säger Dan Hasson, en av de forskare som har arbetat med att utveckla enkäten.

När enkäten är ifylld får varje medarbetare omedelbart en skräddarsydd återkoppling och erbjuds olika typer av stöd, till exempel träningsrådgivning eller stresshantering.

I den så kallade chefsstudien, där webbenkäten används, ska forskarna studera om ledarskapsutveckling genom samtalsgrupper kan påverka medarbetares hälsa och upplevelser av arbetsmiljön. Totalt deltar cirka 240 chefer i studien som kommer att pågå i tre år.

– I tidigare studier har vi funnit att chefsstöd av det här slaget påverkar stressnivån hos cheferna positivt. Nu vill vi studera om det även har effekter i organisationen i stort, säger Christer Sandahl som leder chefsstudien.

Forskningsprojekten har finansierats av AFA försäkring.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Med dr Dan Hasson (om webb-QPS)
Tel: 070-728 42 98.
E-post: dan.hasson@ki.se

Docent Christer Sandahl (om chefsstudien)
Tel: 070-618 36 18
E-post: christer.sandahl@ki.se

Presskontakt:
Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
E-post: Katarina Sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera