Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 mars 2007

Etnolog ska studera fysikers vetenskapskultur vid UCLA

Helena Pettersson, doktorand i etnologi vid Umeå universitet, har fått stipendium för att efter sin disputation forska ett år vid University of California Los Angeles (UCLA). Postdok-vistelsen finansieras av The Sweden-America Foundation.

– Jag är fantastiskt glad. Det här ger mig en mycket bra möjlighet att börja mitt nya forskningsprojekt och knyta nya kontakter i forskarvärlden, säger Helena Pettersson. Jag kommer att vistas i en oerhört stimulerande forskningsmiljö på UCLA’s vibrerande campus.

I det nya forskningsprojektet skall Pettersson studera par med parallella forskarkarriärer, så kallade “dual science careers”, bland plasma- och fusionsfysiker vid UCLA. Denna forskargrupp bedriver spetsforskning som kräver enorma ekonomiska investeringar i vetenskaplig utrustning, så kallad “big science”. Det finns få laboratorier i världen och forskarna tvingas vara mobila, vilket har lett till en speciell vetenskapskultur som är intressant att studera.

Med detta som utgångspunkt skall Pettersson göra en jämförande genusstudie av hur plasma- och fusionsfysikernas karriärer och forskning påverkas av nationella policys för forskningsimmigration, men också av hur fysikerna organiserar och förhandlar om sitt arbete, karriär och familj utifrån det grundläggande arbetsvillkoret – att få tillgång till experimentell utrustning.

Pettersson kommer att vara postdok på UCLA’s Center for Women Studies. Under vistelsen kommer hon att arbeta tillsammans med antropologen professor Sharon Traweek, vars studier av partikelfysikers vetenskapskultur är klassiker inom fältet sociala och kulturella studier av vetenskap och teknik.

Det nya forskningsprojektet “The Politics and Policies of Parallel Science Careers. A Multisited Ethnographic Study of Plasma and Fusion Physicists” kommer främst att baseras på intervjuer och observationer. En viktig aspekt av denna metod är att studien ska ske på flera platser, så kallad “multisited ethnography”. Pettersson planerar även att bedriva fältarbete i Japan och i Sverige utifrån samma projekttema. De forskargrupper som ska analyseras i första skedet är verksamma vid UCLA Basic Plasma Science Facility och UCLA Plasma Science & Technology Institute.

Helena Pettersson är doktorand vid institutionen för kultur och medier samt Genusforskarskolan vid Umeå universitet. Hennes avhandling har titeln “Boundaries, Believers and Bodies. A Cultural Analysis of a Multi Disciplinary Research Community” och försvaras fredagen den 11:e maj.
Pettersson är född i Seoul men uppvuxen i Jönköping. Under tiden som doktorand i etnologi vid Umeå universitet har hon varit gästdoktorand vid UCLA (vt 2004), samt vid Linköpings universitet (vt 2005). Läs mer på adress: http://www.umu.se/kultmed/personal/pettersson/helena.html

Genusforskning är ett av universitetets starka forskningsområden. Läs mer om det på adress: http://www.umu.se/umu/forskning/forskningsomraden/genusforskning

Kontaktinformation
För ytterligare information eller intervju, kontakta gärna Helena Pettersson,
tel 090-786 69 07 eller via e-post helena.pettersson@kultmed.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera