Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 mars 2007

Ett nytt finansiellt instrument på intåg

En ny flexibel avtalstyp inom bank- och finansieringsrätten – avtal om kreditderivat – gör det möjligt för banker och andra finansiella aktörer att handla med kreditrisker kopplade till kundportföljer utan att banken överlåter fordringarna. Det ger kunden större kreditmöjligheter. Doktoranden Zlatko Salcic har i sin avhandling – som presenteras vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet på fredag – analyserat den nya finansierings- och riskspridningsformen som på många sätt revolutionerar och utvecklar finansmarkanden.

Avtal om kreditderivat är en ny avtalstyp inom bank- och finansieringsrätten som uppkom i början av 1990-talet och som numera tillämpas världen över tack vare sin flexibilitet. Fördelen med ett kreditderivatavtal är att kreditriskerna kopplade till en underliggande transaktion kan – mot betalning – överföras till en motpart utan att fordringarna byter ägare. Det innebär i praktiken att finansiella aktörer kan tjäna pengar på handel med avtalen utan att den ursprungliga fordringsägaren löper några risker.

Avhandlingen analyserar den nya finansierings- och riskspridningsformen i förhållande till gällande lagstiftning, avtalens juridiska natur och jämför dem med liknande avtalstyper – kreditförsäkringar, borgen, bankgarantier, självständiga garantier, vadhållning och spel – i svensk och engelsk rätt.

Slutsatserna är att kreditderivatsavtalen på många sätt skiljer sig från befintliga försäkringsavtal och kreditriskavtal. Den innovativa avtalsformen utvecklar finansmarknaden genom att kombinera existerande juridiska begrepp och element på ett nytt sätt. Handel med kreditrisker möjliggörs utan att några större risker tas för den som äger fordringarna.

Zlatko Salcic är doktorand vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, varifrån han också har en jur kand och magister. Dessutom arbetar han som senior jurist på Exportkreditnämnden i Stockholm.

Disputationen äger rum fredagen den 16 mars kl.10.00 i G-salen, Arrhenius-laboratorierna, vid Stockholms universitet, Svante Arrhenius väg 14-18.
Opponent är universitetslektor Torbjörn Ingvarsson, Uppsala universitet.

Kontaktinformation
Läs mer om avhandlingen på Juridiska institutionens hemsida: www.juridicum.su.se

Zlatko Salcic nås på zlatko.salcic@ekn.se eller mobil 073—350 78 64. Du kan även kontakta redaktör Suzanna Nilson, 070—422 57 11, suzanna.nilson@juridicum.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera