Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 mars 2007

Vanligt läkemedel effektivt vid experimentell akut njursvikt

Läkemedlet acetylcystein minskar inflammationen, den oxidativa stressen och njurskadan hos råttor med njursvikt. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. Upptäckten kan leda till effektivare behandling för patienter med akut njursvikt.

De vanligaste orsakerna till akut njursvikt är dåligt blodflöde till njuren och allvarliga bakterieinfektioner. Minst en av tjugo sjukhuspatienter drabbas. Tillståndet kan bland annat leda till försämrad hjärt- och lungfunktion. Trots noggrann övervakning och dialys är dödligheten bland intensivvårdspatienter med akut njursvikt mycket stor.
– Idag finns ingen effektiv läkemedelsbehandling mot akut njursvikt. Det kan bero på att vi idag vet väldigt lite om hur akut njurskada uppstår hos människa, säger läkaren Nicoletta Nitescu.

Acetylcystein är ett vanligt läkemedel som bland annat ges till patienter med en viss typ av akut leversvikt. Preparatet har mycket få biverkningar och har använts länge inom patientvården. I djurstudien dämpade läkemedlet inflammationen i njuren. Den oxidativa stressen, som anses orsaka en stor del av njurskadan, minskade också signifikant.
– Eftersom oxidativ stress kan öka dödligheten hos patienter med akut njursvikt skulle acetylcystein kunna förbättra chansen för överlevnad hos patienter, men först måste läkemedlet testas kliniskt. Först om flera år kan vi få ett svar på om läkemedlet är effektivt vid akut njursvikt hos människa, säger Nicoletta Nitescu.

Oxidativ stress innebär att reaktiva syreföreningar skadar celler och vävnader. Studierna visar att den oxidativa stressen kan vara viktig för uppkomsten av akut njursvikt hos råtta. Avhandlingen pekar också på att ett blodproppsbildande protein som kallas trombin och ett blodflödesreglerande hormon som kallas endotelin är faktorer som kan orsaka akut njurskada.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för anestesi och intensivvård
Avhandlingens titel: Studies on pathophysiological mechanisms in experimental models of acute renal failure

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Nicoletta Nitescu, leg. läkare, telefon: 031-342 81 91, 0702-16 32 14, e-post: nicoletta.nitescu@vgregion.se

Handledare:
Gregor Guron, leg. läkare, telefon: 031- 342 10 00, e-post: gregor.guron@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera