9 mars 2007

Invigning av Fastelaboratoriet

Fastelaboratoriet vid Luleå tekniska universitet är ett av 15 Vinn Excellence Centers, utvalda i hård konkurrens med 150 andra verksamheter för att bygga upp forskning och utveckling inom områden som skapar tillväxt i Sverige. Vinnova, tillsammans med företagsintressenter, satsar en kvarts miljon kronor på att utveckla Fastelaboratoriet till ett världsledande centrum för forskning och utveckling av så kallade funktionella produkter.

– Det känns fantastiskt roligt att LTU, i så hård konkurrens, får möjlighet att ytterligare utveckla vår forskning inom produktutveckling, säger professor Lennart Karlsson, föreståndare för Fastelaboratoriet.

Nya affärsmodeller, där företagen säljer hela funktioner, ställer nya krav på produktutveckling av själva hårdvaran (exempelvis flyg- och hydraulmotorer) och tillhörande tjänster. I Fastelaboratoriet byggs innovativ forskning där företagen tillsammans med sina kunder och leverantörer redan tidigt i produktutvecklings-processen och sett ur ett livscykelperspektiv, får ökad förståelse för produkternas funktion och prestanda. Detta sker med hjälp av nya metoder för produktutveckling, datorsimuleringar och distribuerat ingenjörsarbete – områden där Luleå tekniska universitet bedriver världsledande forskning.

Invigningen av Fastelaboratoriet sker måndagen den 12 mars, klockan 16.15, Luleå tekniska universitet, sal E 231.

Vid invigningen deltar Pia Sandvik Wiklund, rektor vid LTU, Per-Ola Ericsson, landshövding i Norrbottes län samt Per Eriksson, generaldirektör, Vinnova. På plats finns även representanter från intressentföretagen.

Partners i Fastelaboratoriet är, utöver LTU, AB Sandvik Coromant, BAE Systems, Hägglunds AB, Gestamp Hardtech AB, Hägglunds Drives AB, LKAB, Metso Panelboard AB, Volvo Aero Corporation, Volvo Car Corporation och Volvo Truck Corporation.

Upplysningar: Professor Lennart Karlsson, tel. 070-590 32 42, lennart.karlsson@ltu.se eller Margareta Groth, tel. 08-473 31 83, margareta.groth@vinnova.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera