Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 mars 2007

42 miljoner till nytt nordiskt centrum för välfärdsstatsforskning

Forskare vid Stockholms universitet har tillsammans med forskare i Danmark, Finland och Norge tilldelats 42 miljoner kronor från Nordiska rådets forskningsorgan Nordforsk för ett nytt nordiskt centrum för välfärdsstatsforskning.

Nordforsk utlyste i höstas medel för ett “Nordic Centre of Excellence in Welfare Research”. För att kunna delta i konkurrensen krävdes en ansökan i samarbete mellan forskningsmiljöer från minst tre länder i Norden. Vid Stockholms universitet deltog Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan och Institutet för social forskning (SOFI) i en av ansökningarna tillsammans med forskningsmiljöer i Danmark, Finland och Norge. Nordforsk har nu beslutat att tilldela gruppen 7,35 miljoner norska kronor per år i fem år, vilket sammanlagt motsvarar cirka 42,3 miljoner svenska kronor. Medlen kommer i huvudsak att gå till postdoctjänster, doktorandtjänster, forskarutbildningskurser och gästforskare. Medel kommer också att användas till konferenser och andra möten inom nätverket.

– Det är ytterst glädjande att Nordforsk har beviljat oss och våra nordiska kollegor programstödet för välfärdsstatsforskning. Det kan bredda och fördjupa det forskningssamarbete vi redan har, säger Eskil Wadensjö, professor vid SOFI.

Det nya centret, med namnet “Reassessing the Welfare State”, kommer att organiseras i åtta olika teman varav två leds av forskare vid Stockholms universitet. Marta Szebehely, professor vid Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan, leder temat “Care in ageing and diversifying societies” och Eskil Wadensjö, professor vid SOFI, leder temat “Migration as challenge to the Nordic welfare model” som kommer att ha ett nära samarbete med SULCIS (Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier).

– De nordiska välfärdstaterna och forskning om dem möter stort intresse även utanför Norden och vi kan förvänta oss ett betydande intresse även från forskare i andra länder. Forskningen om sociala frågor är stark vid Stockholms universitet, det är de beviljade medlen ett tecken på. Det nya anslaget kan ytterligare stärka denna forskning, säger Eskil Wadensjö.

Deltagande institutioner är från Danmark Socialforskningsinstitutet i Köpenhamn och Aalborgs universitet, från Finland universiteten i Tammerfors och Åbo, från Norge forskningsinstitutet NOVA i Oslo och Norges tekniska universitet i Trondheim och från Sverige Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan och SOFI vid Stockholms universitet. Projektledare är Bjørn Hvinden, forskningschef vid NOVA och professor vid Norges tekniska universitet.

Ytterligare information
Eskil Wadensjö, professor vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet, tfn 08-16 34 48, e-post Eskil.Wadensjo@sofi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera