Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 mars 2007

SLU stärker forskning kring granbarkborren

Stormen Per fällde cirka 12 miljoner kubikmeter virke när dess vindar svepte in över Sverige i början av januari. Det vindfällda virket riskerar nu att bidra till ännu svårare angrepp av den fruktande granbarkborren när svärmningen sätter igång under maj månad. Nu satsar SLU på mer forskning.

För att intensifiera forskning kring hur granbarkborren bäst kan stoppas, har SLU:s ledning beslutat om två miljoner kronor i extra anslag. Forskarna vid institutionen för ekologi vid SLU, kommer under våren att studera granbarkborrens naturliga fiender, undersöka hur olika bekämpningsmetoder fungerar samt hur de påverkar miljön i skogen.

Ett tiotal personer kommer under 2007 att studera granbarkborren utifrån olika frågeställningar. I huvudsak kommer arbetet att göras i södra och västra Sverige där stormarna härjade värst.

Granbarkborren hör till skogsägarnas värsta gissel. Under gynnsamma år kan insekterna orsaka stor skada och i värsta fall döda träd. Efter stormen Gudrun i början av 2006 skadades 1.5 miljoner kubikmeter stående träd. Forskarna vid SLU räknar med att flera miljoner kubikmeter skog blir angripna under 2007 och att kvaliteten snabbt går förlorad på grund av granbarkborrens angrepp. Granbarkborren kan föröka sig mångfalt i vindfällena och mängden baggar öka ytterligare med risk för fortsatta angrepp på träd som inte har fällts av stormen.

BEHÖVS MER KUNSKAP

Forskning kring granbarkborren har pågått under lång tid, såväl i Sverige som i andra länder, men fortfarande är det mycket man inte vet om dess naturliga fiender och hur dessa påverkar förloppet av granbarkborrarnas härjningar. En betydande del av de nya resurserna kommer därför att satsas på ökad förståelse av de naturliga fiendernas betydelse och hur fienderna påverkas av olika bekämpningsåtgärder.

SLU-forskarna har tidigare rekommenderat metoden “sök och plock” av stående angripna träd för att minska antalet granbarkborrar. Metoden innebär att man avverkar och för ut de stående träd som angripits av skadegöraren innan den nya generationen granbarkborrar hunnit kläckas. Denna metod rekommenderas nu av Skogssstyrelsen som huvudstrategi mot granbarkborren, förutom att ta bort nya vindfällen, efter stormen Per.

Kunskapsläget är dåligt när det gäller hur effektiva olika bekämpningsåtgärder faktiskt är. SLU ska i årets satsning utvärdera sök & plock-metoden. nom skogsbruket görs bedömningen att sök & plock inte kommer att räcka till och därför planerar man att även använda fångstvirke som betas med feromoner(doftämnen) och behandlas med insekticider för att locka och döda granbarkborrar.

Metoden är kontroversiell men anses billigare och effektivare, dvs fångar fler baggar per feromonenhet, än feromonfällor. Det är angeläget att denna metod utvärderas, såväl bekämpningseffekten som påverkan på de naturliga fienderna. Forskarna vid SLU kommer därför att jämföra olika sätt att fånga granbarkborrar och dess fiender. I samverkan med skogsbruket ska forskarna studera bekämpningseffekten på lokal nivå, dvs hur mycket angreppen på stående träd reduceras av de motåtgärder som har gjorts.

Mer information om granbarkborren, se http://www.slu.se/?id=551&puff=107 http://www.entom.slu.se/konferens.htm

Åke Lindelöw, fältentomolog, institutionen för ekologi, SLU 018-67 23 37 ake.lindelow@entom.slu.se

Bo Långström, professor, institutionen för ekologi, SLU 018-67 23 35 bo.langstrom@entom.slu.se

Martin Schroeder, forskare, institutionen för ekologi, SLU 018-67 23 32 Martin.Schroeder@entom.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera