Artikel från Stockholms universitet
7 mars 2007

Nytt genusprojekt om multikulturellt medborgarskap

Vilken roll har kvinnorörelsen spelat i de sociala förändringar som skett i Europa under de senaste 30 åren? Det ska ett nytt forskningsprojekt som finansieras av EU ta reda på. Femton europeiska universitet medverkar i projektet, däribland Stockholms universitet.

Ett nytt forskningsprojekt – FEMCIT – samlar forskare från 15 olika universitet runt om i Europa varav ett är Stockholms universitet. Statsvetare, sociologer och etnologer kommer inom FEMCIT att studera medborgarskap i det multikulturella Europa ur ett genusperspektiv, och särskilt analysera kvinnorörelsens betydelse för de förändringar som ägt rum under de senaste 30 åren. Från Stockholms universitet deltar professor Drude Dahlerup och fil dr. Lenita Freidenvall vid Statsvetenskapliga institutionen.

– I det multikulturella Europa krävs andra perspektiv på medborgarskap än det traditionella juridiska statsborgerskapsbegreppet. Projektet ska studera hur organiseringen av det politiska, sociala, religiösa och kroppsliga livet konstruerar kvinnors relativa utanförskap, men också hur detta tar sig olika former för olika kategorier av kvinnor, säger professor Drude Dahlerup.

Drude Dahlerup och Lenita Freidenvall ska inom FEMCIT genomföra en studie av etniska minoriteters och immigranters politiska medborgarskap – eller brist på detsamma. De båda forskarna är i slutskedet av ett globalt forskningsprojekt om kvotering inom politiken och resultaten kommer att användas i studien.

– Vi kommer att fokusera på möjligheterna för invandrarkvinnor i Europa att bli delaktiga i politiskt beslutsfattande genom olika former för kvotering. Vi ska till exempel undersöka i vilken utsträckning de politiska partierna introducerat särskilda målsättningar och rekommendationer för en ökad representation av etniska minoriteter samt hur kvinnor i invandrarorganisationer ser på politiskt medborgarskap, säger Lenita Freidenvall.

FEMCIT finansieras med cirka 40 miljoner kronor från EU:s sjätte ramprogram och löper över fyra år.

Ytterligare information
Drude Dahlerup, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 49 65, 070-391 75 36, e-post drude.dahlerup@statsvet.su.se

Lenita Freidenvall, fil. dr., Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 26 57, 070-719 24 43, e-post lenita.freidenvall@statsvet.su.se

Se www.femcit.org samt www.quotaproject.org om bruk av kvotering över hela världen.

För bilder, kontakta Maria Sandqvist, Enheten för kommunikation och samverkan, Stockholms universitet, tfn 08-16 13 77, e-post maria.sandqvist@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera