Tema

Obehöriga lärare negativt för elevers studieresultat

Obehöriga lärare gör att eleverna presterar sämre i skolan visar en ny rapport från IFAU. Särskilt stor är effekten för elever med högutbildade föräldrar.

Särskilt stark effekt för elever med högutbildade föräldrar
Behöriga lärare är viktiga för elevernas resultat i grundskolan. När andelen obehöriga lärare ökar med en procentenhet försämras elevernas position i meritvärdesfördelningen med i genomsnitt 0,56 procentenheter. Effekten är särskilt stark för elever till högutbildade föräldrar. Skillnaden i studieresultat mellan att gå i en skola med många (cirka 28 %) obehöriga lärare jämfört med att gå i en skola med få (cirka 8 %) obehöriga lärare är 11 procentenheter och kan t ex jämställas med skillnaden i studieresultat mellan pojkar och flickor, en skillnad av betydande storlek. Nästan en femtedel av lärarna i Sverige är obehöriga och tidigare har det funnits väldigt lite forskning om sambandet mellan behörighet och elevers studieresultat.

En obehörig lärare är bättre än ingen lärare alls
Resultaten ger dock inte ett definitivt svar på om ett förbud mot att tillsvidareanställa obehöriga lärare leder till bättre elevresultat. En obehörig lärare är rimligen bättre än ingen lärare alls. Det är möjligt att åtgärder som att förbjuda tillsvidareanställning minskar utbudet av kvalificerade lärare eftersom många potentiellt duktiga lärare anser att kostnaderna för att bli behöriga är för stora. Det är alltså möjligt att ett behörighetskrav medför att det potentiella utbudet av lärare minskar.

Särskilt statsbidrag till kommunerna
För att mäta sambandet mellan obehöriga lärare och elevers studieresultat används fördelningen av ett särskilt statsbidrag till skolan (de s k Wärnerssonpengarna). Statsbidraget fördelades till kommunerna enligt en bidragsram som bestämdes av elevunderlaget i kommunen året före bidragsåret. Det gör det möjligt att studera variation i skolresurser som inte är beroende av elevernas studieframgångar. Rapporten bygger på registeruppgifter för alla elever som avslutade årskurs nio i kommunala skolor i Sverige mellan åren 1997/98 och (2003/04) 2004/05.


Rapport 2007:5 ”Lärartäthet, lärarkvalitet och arbetsmarknaden för lärare” är skriven av Christian Andersson, Uppsala universitet. Rapporten är en sammanfattning av IFAU:s Working Paper 2007:4, 2007:5 samt 2007:6.

Kontaktinformation
Christian Andersson tel: 018-471 16 36, e-post: christian.andersson@nek.uu.se

Obehöriga lärare negativt för elevers studieresultat

 lästid ~ 2 min