Artikel från vr_admin
5 mars 2007

Seminarium kring hälsa och miljö vid katastrofinsatser

Internationella katastrofinsatser och fredsbevarande åtgärder kräver ett nytt tänkande kring arbetet med att skydda miljön i landet och hälsan hos personalen som arbetar med insatserna. Att dela erfarenheter är ett sätt att kunna arbeta klokare och det tar FOI fasta på i gemensamt seminarium med Sida, Räddningsverket och Folke Bernadotteakademin.

Det senaste decenniet har allt fler fredsbevarande åtgärder och katastrofinsatser genomförts i allt hårdare drabbade länder. Under sådana åtaganden finns två stora utmaningar ständigt närvarande: hur skyddar vi miljön i landet medan vi genomför nödvändiga åtgärder och hur skyddar vi hälsan hos dem som arbetar, under och efter psykiskt och fysiskt tuffa händelser.

FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut, genomför nu tillsammans med Sida, Folke Bernadotteakademin och Räddningsverket ett seminarium som ska belysa dessa frågeställningar. Det ger en unik chans för näringsliv, FN-organ, civila myndigheter och militär att diskutera utmaningar och problem.

-Det är en utmaning att verka i utsatta katastrofdrabbade områden. Vi vill med detta seminarium samla kunniga aktörer inom olika områden och dela med oss av våra erfarenheter för att kunna arbeta ännu klokare i kris- och konfliktområden, säger forskare Birgitta Liljedahl vid FOI.

Seminariet hålls den 15-16 mars, klockan 09.30-17.00. Några av talarna är Elisabeth Dahlin, UD, Lena Rooth, Exportrådet, Henrik Slotte, UNEP, Dag Nielsen, Ericsson Response, Gunnel Wisén Persson, ABB och Charles Kelly, BHRC.

-Jag förväntar mig många spännande möten och gärna överraskande inlägg på seminariet. Vi har lyckats få en imponerande talarlista och av deltagaranmälningarna att döma får vi lika många kunniga inlägg från deltagarna, säger Kjell Larsson, Räddningsverket.

För anmälan eller mer information se www.foi.se/environhealth. Press anmäler sig kostnadsfritt via Anna Kristiansson, pressansvarig FOI.

Kontaktinformation
Birgitta Liljedahl, forskare FOI, birgitta.liljedahl@foi.se,
090-10 66 06
Anna Kristiansson, pressansvarig FOI, anna.kristiansson@foi.se, 08-55 50 31 55

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera