Artikel från Stockholms universitet
2 mars 2007

Ny digital lösning för styrning av och datainsamling från strålningsdetektorer

Abdelkader Bousselham vid Fysikum, Stockholms universitet, disputerar den 2 mars med sin avhandling “FPGA based data acquisition and digital pulse processing for PET and SPECT”. Abdelkader Bousselham presenterar i sin avhandling en digital lösning för styrning av och datainsamling från strålningsdetektorer, som kan få stor betydelse för utvecklingen av befintliga medicinska avbildningstekniker som PET och SPECT.

Under senare år har det vuxit fram en mängd nya tekniker för att avbilda vårt inre, till exempel positronemissionstomografi (PET) och SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography), som utnyttjar den strålning som bildas när vissa radioaktiva isotoper sönderfaller.

Om sådana isotoper används som markörer fästa vid injicerade substanser, kan man erhålla tredimensionella bilder av dessa substansers utbredning i kroppen. Teknikerna används för att kartlägga funktionella snarare än strukturella processer i olika organ. Metoderna är icke-invasiva, vilket möjliggör studier av processer i levande celler och vävnader.

Eftersom man med hjälp av PET och SPECT kan upptäcka biokemiska förändringar i vävnader långt innan några strukturella ombildningar ägt rum, har teknikerna ansetts ha stor potential för identifiering av exempelvis cancer på ett mycket tidigt stadium. Teknikerna används allt mer, såväl som forskningsinstrument som kliniskt, men utveckling mot högre upplösning och större känslighet pågår. Den rumsliga upplösningen är inte lika bra, och kommer sannolikt aldrig att bli lika bra, som för en del andra medicinska avbildningstekniker, som till exempel magnetisk resonanstomografi och datortomografi (CT). Däremot är känsligheten extremt god, varför de olika metoderna kompletterar snarare än konkurrerar med varandra.

Under de senaste två decennierna har stora ansträngningar gjorts för att förbättra elektroniken, som upp till alldeles nyligen huvudsakligen varit baserad på analog teknik. Den digitala lösning Abdelkader Bousselham presenterar i sin avhandling kan öka både känslighet och upplösning. Programmerbara digitala system föreslås kunna ersätta de flesta analoga funktionerna.

I den första delen av avhandlingen beskriver Abdelkader Bousselham sitt arbete med färdigställandet av ett SPECT-system till den nivå att ett mushjärta kunde avbildas. Denna del var ett samarbete med Avdelningen för Nuklearmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset. Den andra delen av avhandlingen, som var ett samarbetsprojekt med Institutionen för medicinsk strålningsfysik, behandlar konstruktionen av den detektornära elektroniken i ett framtida PET/CT system. Detta system utvecklas inom EU-projektet Biocare för molekylär tumördiagnostik och biologiskt optimerad cancerbehandling.

Kontaktinformation
För ytterligare information (engelska) kontakta:
Abdelkader Bousselham, doktorand, Fysikalisk systemteknik, tfn 08-5537 86 99, mobil 070-417 87 78, e-post kader@physto.se

För bilder kontakta:
Maria Erlandsson, presschef, Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera