Tema

Tre nya hedersdoktorer vid Karolinska Institutet

delar varje år ut titeln hedersdoktor till personer som genom sin gärning främjat universitetets verksamhet på olika sätt. I år utses två hedersdoktorer inom området medicin och en hedersdoktor inom odontologi. Promoveringen sker vid en ceremoni i Stockholms stadshus fredagen den 11 maj 2007. Hedersdoktorerna kommer att ta emot doktorshatt, diplom och ring av dekanus för forskning som ett bevis på sin nya status.

Karolinska Institutets styrelse för forskning delar varje år ut titeln hedersdoktor till personer som genom sin gärning främjat universitetets verksamhet på olika sätt. I år utses två hedersdoktorer inom området medicin och en hedersdoktor inom odontologi. Promoveringen sker vid en ceremoni i Stockholms stadshus fredagen den 11 maj 2007. Hedersdoktorerna kommer att ta emot doktorshatt, diplom och ring av dekanus för forskning som ett bevis på sin nya status.

Till medicine hedersdoktor utses Juni Palmgren, professor i biostatistik vid Stockholms universitet. Juni Palmgren hedras för sina ovärderliga insatser för att bygga upp biostatistiken som forskningsområde vid Karolinska Institutet. Under hennes tid som gästprofessor genomfördes en kraftfull satsning på att rekrytera och utveckla biostatistisk kompetens på toppnivå. Från ett utgångsläge där rekryteringsunderlag i stort sett saknades i landet har nu skapats en enhet för biostatistik med tjugotalet forskare med internationell lyskraft. Detta hade varit omöjligt utan Juni Palmgrens hängivenhet och stora internationella nätverk.

Till medicine hedersdoktor utses Andrzej Werynski, professor vid polska vetenskapsakademin i Warsawa. Andrzej Werynski etablerade redan i början av 80-talet ett nära samarbete med forskare vid Karolinska Institutets enhet för medicinska njursjukdomar. Under de gånga 25 åren har en omfattande och internationellt ansedd forskningsverksamhet vuxit fram, som framförallt inriktat sig på att beskriva och förstå fysiologiska och metaboliska förlopp hos patienter med kronisk njursvikt. Karolinska Institutet är också Andrzej Werynski stort tack skyldig för att vi nu har verksamhet inom flertal områden av numerisk medicin och matematisk modellering av biologiska förlopp.

Till odontologie hedersdoktor utses Jukka Meurman, professor vid Institutionen för odontologi, Helsingfors universitet. Jukka Meurman hedras för sitt stora engagemang för att främja forskningssamarbete mellan Karolinska Institutet och sitt eget universitet. Han har ofta anlitats som fakultetsopponent och sakkunnig vid utdelning av projektmedel och i betygsnämnder vid Karolinska Institutet, och har även tagit emot unga svenska forskare vid odontologen i Helsingfors. Han har ett pågående samarbete inom inflammationsforskning med Karolinska Institutet. Som generalsekreterare i Nordisk Odontologisk Förening uppmuntrar han ständigt sina kollegor att arbeta i nätverk och rapportera forskningsresultat för varandra.


Ytterligare hedersdoktorat avseende insatser för samhällsutveckling och personligt engagemang kommer att offentliggöras i ett separat pressutskick inom kort.

Kontaktinformation
För frågor, kontakta

Jan Carlstedt-Duke
Dekanus för forskning
Tel: 08-524 864 70
Mobil: 070-792 40 85
E-post: jan.carlstedt-duke@ki.se

Presskontakt:
Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Tre nya hedersdoktorer vid Karolinska Institutet

 lästid ~ 2 min