Tema

Umeå svenskt centrum i europeisk studie:Kan glutenintolerans förebyggas?

Umeå universitet blir svenskt centrum inom EU-projektet PREVENTCD som skall undersöka om det är möjligt att förebygga glutenintolerans. Umeådelen av projektet har tilldelats 682 000 Euro (ca 6 milj kr) för åren 2007-2010.

Projektet omfattar 15 institutioner (universitet, patientorganisationer och företag) i 11 länder. Den totala budgeten är 3 670 000 euro (ca 33 miljoner kr). Huvudkoordinator är Luisa M. Mearin, barnläkare och forskare vid Leiden Medical Center, Nederländerna, och ansvarig för den svenska delen är universitetslektor Anneli Ivarsson, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Glutenintolerans, även kallad celiaki (eng. celiac disease, CD), är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär 1 procent av Europas befolkning. Sjukdomen innebär att tarmen skadas av gluten, som finns naturligt i vete, råg och korn. Idag finns ingen effektiv behandling utöver att strikt följa en glutenfri diet för resten av livet, något som är både kostsamt och besvärligt för de drabbade.

Målet med PREVENTCD är att finna sätt att förebygga sjukdomen. Därför studeras betydelsen av olika matvanor under spädbarnsåret och andra livsstilsfaktorer, kompletterat med kunskaper om genetiska och immunologiska faktorer. Målet är att fastställa vilka faktorer i spädbarnskosten som utlöser eller skyddar mot celiaki så att så goda råd som möjligt i framtiden kan ges till föräldrar.

Den svenska s.k. ETICS-studien (Exploring the Iceberg of Celiacs in Sweden), vars första del utfördes under 2005-2006 och leds av Anneli Ivarsson, kartlade sjukdomens utbredning bland 7 400 12-årigar i hela landet. Man visade då att 3 procent av barnen har sjukdomen, vilket är långt mer än man tidigare trott. ETICS-studiens material och resultat blir nu en viktig del av EU-projektet PREVENTCD.

Nordisk deltagare i PREVENTCD utöver Umeå universitet är Universitet i Oslo. Dessutom medverkar universitet/universitetssjukhus i Nederländerna, Spanien, Italien, Kroatien och Polen, det israeliska teknikinstitutet Technion, patientorganisationen Association of European Coeliac Disease Societies (Belgium) samt företag som arbetar med spädbarnskost och diagnostik.

Se också pressmeddelandet om ETICS-studien:
http://www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=2321

För mer information, kontakta
barnläkare, universitetslektor Anneli Ivarsson
tel 090-785 33 44 (785 12 10, sekr),
mobil 070-355 77 46,
e-post anneli.ivarsson@epiph.umu.se

Kontaktinformation
Porträtt på Anneli Ivarsson kan hämtas via
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/arkiv.html

Umeå svenskt centrum i europeisk studie:Kan glutenintolerans förebyggas?

 lästid ~ 1 min