Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 februari 2007

Jurister har glömt bort rättvisan

I Sverige har under senare tid intuition och sunt förnuft styrt bedömningen av skadeståndsansvarets viktigaste byggsten, orsaksfrågan, istället för tydliga principer. Orsaksfrågan har varit diffus och gjort bedömningen av komplexa skadeståndsfall -läkemedelsskador, miljöskador eller whiplash – svåra att förutsäga. Doktoranden Mårten Schultz vill förtydliga begreppen och föreslår i sin avhandling – som läggs fram vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet på onsdag – en förklaringsmodell som förenklar och förtydligar den skadeståndsrättsliga orsaksbedömningen – både för domstolar och drabbade.

– Dessutom vill jag återuppliva begreppet rättvisa i svensk rätt, säger Mårten Schultz. Juridik handlar inte bara om att värderingsfritt applicera paragrafer på enskilda rättsfall utan om moral och rättvisa, begrepp som lyser med sin frånvaro i samtida rättsvetenskap och -tillämpning.

Orsakskravet är skadeståndsansvarets mest grundläggande begrepp men också det minst analyserade. Innebörden är diffus – både för skadelidande, jurister och domstolar. Det har inte funnits någon samsyn kring orsakssambandet i svensk rätt under senare tid. Intuition och sunt förnuft har styrt ansvarsbedömningen vid skadeståndsfrågor istället för tydliga tolkningsmodeller.
I Mårten Schultz avhandling “Kausalitet: Studier i skadeståndsrättslig argumentation” presenteras en ny och tydlig förklaringsmodell – inspirerad av angloamerikansk teoribildning – som förenklar bedömningen av orsakskravet och därmed skadeståndsbedömningen. Modellen kan vara användbar vid välkänt komplicerade orsaksfrågor, som vid bland annat miljöskador, läkemedelskador och patientskador. Modellen kallar han den empiriska orsaksmodellen och den tar avstånd från tidigare dominerande – enligt avhandlingen – ofullständiga läror.

– Min tolkningsmodell breddar orsaksbedömningen och gör tolkningarna mer förutsägbara, säger Mårten Schultz.

En särskild fråga som tas upp i Mårten Schultz avhandling gäller ansvar för underlåtenhet att agera i en situation där någon riskerar att skadas. Kan t.ex. en person hållas ansvarig om han eller hon ser på när ett barn drunknar utan att ingripa? Mårten Schultz avhandling tar ett nytt perspektiv på denna problematik.

Mårten Schultz är doktorand vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Han har en jur kand från Stockholms universitet och en examen i filosofi från samma universitet. Han undervisar i skadeståndsrätt och annan förmögenhetsrätt vid olika lärosäten i Sverige och är ofta anlitad som expert på svensk skadeståndsrätt i internationella rättsjämförande forskningsprojekt.

Disputationen äger rum onsdagen den 28 februari kl.10.00 i G-salen, Arrhenius-laboratorierna, vid Stockholms universitet. Opponent är professor Bjarte Askeland, Norge.

Kontaktinformation
Läs mer om avhandlingen på Juridiska institutionens
Mårten Schultz nås på marten.schultz@juridicum.su.se eller mobil 070-453 32 21.
Du kan även kontakta redaktör Suzanna Nilson, 070—422 57 11, suzanna.nilson@juridicum.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera