Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 februari 2007

Ny forskning banar väg för “träffsäkra” läkemedel

Amin Bakali vid Institutionen för Biokemi och fysik, Stockholms universitet, disputerar den 23 februari med sin avhandling “Structural studies of three cell signaling proteins: crystal structures of EphB1, PTPA, and YegS”. I sitt arbete beskriver Amin Bakali den tredimensionella strukturen av de tre proteinerna EphB1, PTPA och YegS, samt redogör för en ny metod som underlättar proteinframställning.

Proteiner är ofta svåra att framställa i löslig form. Problemet är bekant för dem som använder proteiner för strukturella eller biokemiska studier. Amin Bakali beskriver i sin avhandling en ny metod, där en förkortning av proteinets ändpunkter ökar proteinernas löslighet. Metoden har validerats med hjälp av ett humant protein, EphB1, ett så kallat tyrosin kinas som ofta är överuttryckt i olika cancerformer. Med hjälp av den i avhandlingen beskrivna metoden har EphB1 nu kunnat produceras i homogen löslig form, som är en förutsättning för vidare studier.

Metoden, som tagits fram i professor Pär Nordlunds forskargrupp och i vilken Amin Bakali ingår, har även visat sig vara gynnsam för möjligheterna att producera proteinkristaller. Proteinkristaller har stor betydelse för forskningen om proteinernas funktion, och den kunskap som genereras här kommer till användning vid framställning av moderna mediciner och för att utforma olika terapeutiska behandlingsformer. Så kallad “structure-based drug design”, har redan stora och viktiga användningsområden, inte minst som verktyg för att stävja AIDS-epidemin.

Amin Bakali har vidare bestämt den tredimensionella strukturen för kinase domainen av EphB1, samt för proteinerna PTPA och det tidigare icke-karakteriserade bakteriella enzymet YegS. Den första strukturen har bidragit med ny kunskap om regleringen av EphB1.
Det humana PTPA medverkar i regleringen av ett protein som har en central roll vid cell-signallering och som är ett så kallat tumour suppressor protein. För YegS fastställer Amin Bakali en helt ny funktion samt påvisar att dess enzymatiska aktivitet är metallberoende.

Amin Bakalis forskning kan få stor betydelse för storskalig produktion av proteiner som varit svåra att framställa med tills nu tillgängliga metoder. Eftersom proteinerna som studerats är potentiella “drug targets”, betyder det att de även kan komma att få stort medicinskt genomslag.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Amin Bakali, tfn 08-524 86 881, mobil 070-7407007, e-post amin.bakali@ki.se

För bilder kontakta:
Maria Erlandsson, Enheten för kommunikation och samverkan, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera