Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 februari 2007

Svamp i färgen gör båtbottnar fria från havstulpaner

Svamp i bottenfärgen kan vara lösningen på problemet med havstulpaner som växer på båtbottnar. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Den mikroskopiska svampen Streptomyces avermitilis lever i havet och är synnerligen giftig för havstulpaner och andra kräftdjur. När ett extrakt av svampen blandas i en båtbottenfärg blir färgytan helt fri från påväxt av havstulpaner.
– Svampen påverkar nervsystemet hos havstulpaner och det räcker med mycket små mängder svampextrakt för att det ska ha effekt, säger Hans Elwing, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

Påväxt på fartyg ökar friktionen och ger högre bränsleförbrukning och ökade utsläpp. Vid Göteborgs universitet bedrivs flera forskningsprojekt om miljövänliga färger som förhindrar organismer från att fästa vid ytor, så kallade antifoulingfärger.
Upptäckten av hur den mikroskopiska svampen påverkar havstulpaner har gjorts av en forskargrupp specialiserad på ytbiofysik. Så lite som 0,1 procents inblandning av rent svampextrakt i en färg räcker för att helt motverka påväxt av havstulpaner. Tidigare antifoulingfärger har varit problematiska för miljön eftersom giftet i färgerna löses upp och sprids i vattnet.
– En sensationell upptäckt är att svampextraket bara är giftigt så länge färgen sitter på den målade ytan. När färgen löses upp i havsvattnet tycks aktivering av giftet utebli och färgen är förmodligen harmlös för organismer i det öppna havet, säger Hans Elwing.

Forskarna arbetar utifrån teorin att svampextraktet gör så att färgen imiterar svampens naturliga och miljövänliga skydd från att bli uppäten. Hans Elwing tror också att många andra organismer i havet har utvecklat denna typ av miljövänligt skydd.
– Upptäckten att svampextrakt motverkar påväxt av havstulpaner kommer sannolikt att väcka internationell uppmärksamhet. Inget naturligt bildat ämne har tidigare visats ha en så dramatisk effekt på havstulpaner i kombination med att det är lätt nedbrytbart i miljön och förmodligen helt ofarligt för människa, säger Hans Elwing.

Hans Elwings forskarlag har gått samman med Sveriges tekniska forskningsinstitut i Borås och Stockholm för att vidareutveckla sina idéer. Förhoppningen är också att nya innovationer inom nanotekniken ska underlätta framtagandet av en ny antifoulingfärg för båtar.
– Svampextraktet är förmodligen både billigare och framför allt mer miljövänligt än de färger med kopparföreningar som finns på marknaden idag, säger Hans Elwing.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Hans Elwing, professor i ytbioteknik
Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet
0733-60 46 07, 031-786 25 62
E-post: hans.elwing@gmm.gu.se
Webb: http://www.yb.gmm.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera