Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 februari 2007

Tingen kan berätta om det sociala livet för 5000 år sedan

Fysiska lämningar som arkitektur, keramikföremål och gravar kan ge värdefull kunskap om hur man levde i förhistorisk tid, men beskrivningar av tingen säger inte allt. Erika Weiberg har tagit analysen ett steg längre och skapat en bild av hur det sociala livet i förhistoriens Grekland kan ha sett ut. Hennes avhandling granskas vid Uppsala universitet den 17 februari.

– Mitt mål har varit att befolka de miljöer som arkeologer har grävt ut. Jag ville synliggöra de människor som i sitt dagliga liv har använt, skapat och agerat i förhållande till de arkeologiska lämningar som vi baserar våra tolkningar på, berättar Erika Weiberg.

Hon har i sin studie utgått från materiella lämningar från den tidiga bronsåldern, den så kallade tidighelladiska perioden kring år 3100-2000 f.Kr. Genom att beskriva hur människorna interagerade med varandra och med sin omgivning visar Weiberg hur de sociala och materiella förhållandena påverkade och påverkades av människornas handlande.

– Man valde till exempel ofta att bo där andra hade bott förut, och här spelade den tidigare bebyggelsens historia troligen en roll. Människorna gjorde hela tiden val i fråga om hur man skulle förhålla sig till det förflutna och till omgivningarna i stort. En del förstörda hus återskapades på grunden av de gamla, medan andra jämnades med marken och området gavs ett helt nytt utseende, förklarar hon.

Studien består av tre delar som behandlar huset, det förflutna samt gravar och gravfält. Weiberg diskuterar bland annat på vilket sätt människornas liv påverkades av hur och var de bodde, av deras personliga förflutna samt av andra, tidigare händelser. Förhållandet mellan liv och död är ett annat ämne som tas upp. Avhandlingen innehåller bland annat en fiktiv berättelse om ett dödsfall, och om de frågor och handlingar som blev aktuella när någon dog.

– Genom att synliggöra människorna i förhållande till den materiella kulturen synliggör vi också de likheter och skillnader som kan finnas med vårt eget dagliga liv, säger Erika Weiberg.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Erika Weiberg, 018-471 75 53, e-post: Erika.Weiberg@antiken.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera