Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 februari 2007

Hedersdoktorer vid LTH

LTH utser i år tre hedersdoktorer. De heter Richard Murray, professor vid California Institute of Technology, Chunli Bai, professor och vicepresident vid Kinas vetenskapsakademi, samt Mats Lindoff, “Chief Technology Officer” vid Sony Ericsson Mobile Communications.

Richard Murray är en av världens mest meriterade forskare i reglerteknik och har varit med och byggt upp ett utbyte med LTH som omfattar både personal, studenter och kurser. Ett av uttrycken för dessa samarbeten är LTH-studenters medverkan i Darpa Grand Challenge för automatiserade, förarlösa bilar. Han föreslogs av professor Anders Rantzer.
Chunli Bai är även direktör för Kinas “National Centre for Nanoscience and Technology”. Inom nanoområdet är han en framstående forskare med 250 publikationer och många internationella priser. Han också har initierat samarbete med kolleger vid LTH och utbyte mellan vetenskapsakademin och LU/LTH, som därmed fått stor exponering i Kina. Som ordförande för vetenskapsakademins forskarskola har han ansvar för 30.000 doktorander! Han nominerades av professor Sune Svanberg.
Mats Lindoff är civilingenjör från LTH som från olika positioner inom Ericsson-koncernen samarbetat med LTH, där han även en period var styrelseledamot. Han har haft ledande positioner i utvecklingen av ny mobiltelefonteknik ända sedan starten med NMT på 80-talet. Han har också arbetat några år inom C-Technology i Lund. Förslagsställaren, professor Per Runeson, kallar Lindoff för “en inspiratör för både forskare och ingenjörer”.

Kontaktinformation
Digitala foton på hedersdoktorerna, adressuppgifter med mera, kan rekvireras via undertecknad (Mats.Nygren@kansli.lth.se), 046-222 70 86, 0708-220 187.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera