Tema

LiU-forskare knäckte genkod för nervceller

En forskargrupp vid Linköpings universitet har lyckats knäcka reglerkoden för två typer av nervceller hos bananflugan.

Människans nervsystem innehåller omkring 100 miljarder nervceller av 10 000 olika typer med sina specifika uppdrag. Men det finns bara ett par tusen reglerande gener. Hur avgörs då ödet för en viss cell?

LiU-forskarnas rön som publiceras i den ansedda tidskriften PLoS Biology ger en del av svaret.

Upptäckten bidrar bland annat till bättre förståelse av hur man ska styra utvecklingen från neurala stamceller till olika specialiserade celltyper, kunskaper som kan leda till behandling av sjukdomar som Parkinsons och ALS.

Gruppen under ledning av Stefan Thor, professor i utvecklingsbiologi, visar genom en serie experiment att processen sker genom samverkan mellan 4-7 reglergener i en avkodningskedja. Principen är att gen A aktiverar gen B; tillsammans aktiverar de gen C varefter A+B+C aktiverar D. I nästa stund kan samma gener vara inblandade i andra kombinationer.

-Genuppsättningen kan liknas vid en kryddhylla där varje krydda för sig har en distinkt smak, men i olika kombinationer kan ge helt andra smaksensationer, säger Stefan Thor.

Den ena celltypen som studerats finns i endast åtta exemplar på bestämda platser i bananflugan centrala nervsystem och har till uppgift att tillverka en signalsubstans (FMRFa) som påverkar muskelrörelser. Med hjälp av fluorescerande infärgning har forskarna kunnat se vilka gener som uttryckts.


Artikeln:
Magnus Baumgardt, Irene Miguel-Aliaga, Daniel Karlsson, Helen Ekman, Stefan Thor: Specification of Neuronal Identities by Feedforward Combinatorial Coding (PLoS Biology februari 2007).

Kontaktinformation
Stefan Thor 013-281301, steth@ifm.liu.se

LiU-forskare knäckte genkod för nervceller

 lästid ~ 1 min