Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 februari 2007

Är alla biobränslen förnybara?

Etanol som biobränsle är kanske inte så förnybart som vi tror.

För att producera biobränslen åtgår en mängd icke-förnybara resurser i form av arbete från maskiner, människor och natur. Torbjörn Rydberg vid Centrum för uthålligt lantbruk, SLU, arbetar med emergianalyser*. Han visar att den resursinsats som krävs via aktiviteter i samhället för att få användbart biobränsle från spannmål är cirka tio gånger större än vad biobränslet ger tillbaka som drivmedel. Vind- och vattenkraft samt skogsråvara ger däremot bättre utdelning. Dessa resurser ger upp till sju gånger mer än den resursinsats som krävs för att få dem i en användbar form.

En slutsats som Torbjörn Rydberg drar är att det i vissa fall är resursmässigt bättre att använda de fossila bränslena direkt som bränsle än att använda dessa resurser för att producera biobränsle. Grödor som spannmål, oljeväxter och snabbväxande gräs ger nämligen mer till det ekonomiska systemet som livsmedel eller foder än som drivmedel. Han menar också att vi borde använda mindre energi över huvud taget, och utveckla system för lokal energiförsörjning för att minska beroendet av de fossila bränslena.

*I emergianalyser beräknas alla resurser som åtgår för tillverkningen av varor och tjänster. Emergianalysen beaktar både naturens och människans bakomliggande arbete.

Text: Nora Adelsköld

Kontaktinformation
Torbjorn.Rydberg@sol.slu.se, 018- 67 29 11

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera