Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 februari 2007

Datorträning förbättrar minnet efter stroke

Sedan ett par år tillbaka kan barn med ADHD förbättra sin koncentrationsförmåga genom att öva upp arbetsminnet med ett specialutformat datorprogram. Nu visar en studie från Karolinska Institutet att samma metod även kan hjälpa strokepatienter att återhämta sig.

Arbetsminnet är en grundläggande kognitiv funktion som ofta skadas allvarligt vid stroke. Skadorna innebär ofta koncentrationsstörningar och svårigheter att hålla kvar tråden i samtal och vid läsning. Därför blir de lätt ett stort hinder i sociala sammanhang och i arbetslivet.

Forskare vid Karolinska Institutet har nu för första gången visat att arbetsminnet kan tränas upp igen ett år efter stroken med förbättrad koncentrationsförmåga som följd. Minnesövningarna utfördes i hemmet under fem veckor med hjälp av ett datorprogram. Med hjälp av olika neuropsykologiska testmetoder kunde forskarna visa att arbetsminne och koncentrationsförmåga förbättrades mer hos dem som utförde övningarna än hos en kontrollgrupp som inte utförde några övningar.

När deltagarna fick svara på frågor om sina egna kognitiva förmågor framgick dessutom att de själva upplevde en subjektiv förbättring.

– Det är mycket glädjande. Att vi uppmäter skillnader på kognitiva tester är intressant ur forskningssynpunkt, men det viktigaste är ju att människor blir hjälpta i vardagen, säger Helena Westerberg, en av forskarna bakom studien.

Datorprogrammet som användes i studien, RoboMemo, är utvecklat i samarbete mellan forskare från Karolinska Institutet och professionella dataspelsutvecklare. RoboMemo är utformat som ett spel med stigande svårighetsgrad och har tidigare visat sig kunna hjälpa barn med ADHD till bättre arbetsminne och koncentrationsförmåga. Detta är första gången ett datorprogram används som hjälpmedel för att rehabilitera arbetsminnesskador orsakade av stroke.

Studien är en liten pilotstudie med 18 deltagare som haft stroke. En större studie som nu pågår inkluderar 100 deltagare och ska visa om metoden kan förbättra arbetsminnet även hos friska äldre människor.


Publikation:
“Computerized working memory training after stroke – A pilot study”
Brain Injury, nr 1 2007

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Med Dr Helena Westerberg
Tel: 073 9801615
E-post: Helena.Westerberg@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel : 08-524 838 95
E-post : katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera